• Prisendringen vil variere fra fond til fond, her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global.

  Hvilken pris hadde jeg før?
  Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
  Totalkostnad før endringen: 1,5 % 

  Hvilken pris får jeg nå?
  Forvaltningshonorar:  0,75 %
  Formidlingshonorar Digital Sparing/Betjent sparing: 0,35 %
  Ny totalkostnad: 1,10 %

  For dette fondet vil du med andre ord betale mindre enn før.