Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Prisendringen vil variere fra fond til fond, her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global.

Hvilken pris hadde jeg før?
Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
Totalkostnad før endringen: 1,5 % 

Hvilken pris får jeg nå?
Forvaltningshonorar:  0,75 %
Formidlingshonorar Digital Sparing/Betjent sparing: 0,35 %
Ny totalkostnad: 1,10 %

For dette fondet vil du med andre ord betale mindre enn før.