• Hensikten med aksjesparekonto er å gjøre det lettere for folk flest å bytte, eie, kjøpe og selge aksjer og fond. Før måtte du skatte av eventuell gevinst med en gang du solgte aksjefond og aksjer, det trenger du ikke hvis du har aksjesparekonto.

    Med aksjesparekonto slipper du å betale skatt på gevinst fra salg av aksjefond og aksjer som står på aksjesparekontoen din, så lenge du lar gevinsten bli stående igjen på kontoen. Du kan ta ut beløpet du har kjøpt aksjer og aksjefond for, uten å betale skatt, så lenge gevinsten står igjen i kontoen.

    Tidsfrister for flytting

    Gjennom 2018 har det vært mulig å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto uten å betale skatt på gevinsten. Stortinget har nå vedtatt at ordningen forlenges ut 2019.