Kva var utbytte for eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre?

Du finn informasjon om utbytte og utbyttedatoane på sida for utbytte

Ved utbetaling av utbytte blir det sendt melding til den postkanalen som investor ligg registert med i VPS. Via nettbank eller www.vps.no kan ein logge på VPS Investortjenester. Her kan ein logge på enten med BankID, evt. brukernamn/passord. For privatkundar i SpareBank1 Søre Sunnmøre finn ein link til VPS Investortjenester i nettbanken under «sparing» og «verdipapir i VPS».

I VPS Investortjenester finn ein både oversikt over beholdning, verdi, avkastning, utbytte samt postkasse med investormeldingar.