Grønt tiltakslån

Grønt lån til energitiltak

Du kan søke om lån for å utbedre boligen din med energirettede tiltak. Vi tilbyr grønt lån for å gjennomføre tiltak som er en del av Enova sine støtteordninger. 

Lar deg utføre energitiltak med sikkerhet i egen bolig.
Premierer deg som tar hensyn til miljøet.
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden.

Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å
beskrive hvorfor du kvalifiserer for et grønt lån for energitiltak.

Renter og betingelser

  • Fra 4,44 % nominell rente
  • Fra 5,17 % effektiv rente
  • Du kan låne inntil 85 % av kjøpesummen
  • Maks lånebeløp er 250.000 kroner
  • Energiattest kreves som dokumentasjon

Priseksempel: Nom. rente 4,44 %. Eff. rente 5,17 %. Kr 250.000,- o/25 år. Kostnad kr 183.914. Totalt kr 433.914.

Det grønne lånet for energitiltak blir skilt ut som et eget lån ved siden av tradisjonelt boliglån, og gjelder utgifter som du kan dokumentere er knyttet til valg av energibesparende løsninger. Du må ha boliglånet ditt hos oss for å søke om grønt lån til energitiltak.

Hvilke tiltak kvalifiserer til et grønt lån?

Grønt lån for energitiltak er lånet for deg som skal utføre energirettede tiltak på boligen din. Vi tar utgangspunkt i støtteordningene til Enova for kvalifiserende tiltak.

Energirettede tiltak

Dette er alle tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket i din bolig.

Det kan for eksempel være å bytte til en fornybar kilde til oppvarming: solfanger eller solcellepanel, vannbåren varme, varmepumpe med mere.

Sjekk om arbeidet du planlegger å utføre er på Enova sin liste over energitiltak i bolig.

Rehabilitering eller oppgradering 

Grønt lån til energitiltak kan også innvilges til oppgraderinger av eksisterende bolig.

Skal du gjøre mer omfattende utbedringer med en kostnad på over 250.000 kroner kan du søke om grønt boliglån

Se om tiltakene du planlegger er på Enova sin liste over energitiltak i bolig.

Redusere strømkostnader med batterier fra Chainpro

Flere installerer nå miljøvennlige løsninger som bidrar til reduserte strømkostnader.

Med bærekraft og sirkulær-økonomi i fokus, produserer Chainpro AS batterier- og systemer av re-sertifiserte elbilbatterier. Pakkene leveres i ulike størrelser som passer til alt fra hytter til hus, i tillegg til skreddersydde løsninger for større
anlegg.

Batterier fra Chainpro kvalifiserer til grønt tiltakslån hos oss.

Prosessen steg for steg

Enova og energieffektive løsninger

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og ble opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Organisasjonen kan gi deg råd om hvilke grep du kan ta og de kan bidra med finansiell støtte til energieffektive løsninger.

Er du usikker på hvilke tiltak du bør utføre kan en energirådgiver være til hjelp. Rådgiveren besøker boligen din, dokumenterer tilstanden, lager en tiltaksplan og utsteder attest ved ferdigstilling.

Energimerking av bygg

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger.

Energivennlige boliger betyr lavere strømkostnader og er derfor både bra for økonomien og miljøet. Utfør de rette tiltakene og resultatet kan bedre energimerking for huset ditt. 

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområder for SpareBank 1 SMN og vi jobber stadig for å forbedre oss innen dette området. Vår strategi for bærekraft er en del av dette og er bygget på bankens verdier og FNs prinsipper for bærekraft. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no