Privat

Miljø

Har du eit ønske om å velje miljøvenlege produkt og løysningar? Her er nokre produkt som skal gjere valet enklare og meir lønsamt for deg.

Driv du bedrift og klar for ei bærekraftig framtid? 


Klimautfordringar

Samfunnet vårt står framfor store klima- og miljøutfordringar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre er oppteken av å ta vare på samfunnet og har som mål å ta eit større lokalt miljøansvar.

Miljøtiltak for lokalsamfunnet

Gjennom året har vi to tildelingar av DRIVKRAFT-midlar der vi prioriterer støtte til prosjekt som bevisst tek omsyn til klima og miljø. Dette kan vere prosjekt med formål å gjere ein innsats for miljøet – eller prosjekt der ein gjer bevisste miljøval i gjennomføringa av prosjektet.