Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

IPS er pensjonssparing i fond, som gir deg skattefordeler. Du kan starte utbetalingen fra du er 62 år.

Sparer du 40.000 kroner i IPS i år, får du 9.200 kroner i skattefordel.
Du betaler ikke formueskatt på pensjonssparingen og det er ingen skatt på avkastning underveis.
Pensjonssparingen kan utbetales fra du er 62 år. Den beskattes som alminnelig inntekt, som i dag er 23 prosent.

Slik fungerer pensjonssparing med skattefordel

IPS passer for deg som betaler skatt og synes det er greit at pensjonspengene først kan tas ut når du blir pensjonist. Du kan spare opptil 40.000 kroner i året og få inntil 9.200 kroner i skattefordel året etter.

Pensjonssparingen kan utbetales fra du er 62 år, og skal gå over en periode på minimum 10 år. Utbetalingen må vare til du er 80 år og beskattes som alminnelig inntekt, som i dag er 23 prosent.

Sparing tilpasset alder

Når du sparer i IPS plasseres pengene dine i fond. Sparingen tilpasses alderen din, slik at du gradvis tar litt mindre risiko jo eldre du blir. Dette skjer ved at andelen aksjefond reduseres, og andelen rentefond økes. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder. Nedtrappingen av risiko starter automatisk når du har blitt 40 år og varer frem til du fyller 67 år.

Spareprofilen din kan du endre etter at IPS-avtalen er opprettet.


Priser

  • Administrasjon av avtalen koster 0,1 % av saldo i hele avtaleperioden.
  • Med alderstilpasset profil koster forvaltningen 1,15 % ved 100 % aksjer.
  • Prisen trappes ned og ved 20 % aksjer koster forvaltning 0,67 % av saldo.
  • Pris i utbetalingstiden er 1 % hvor 0,35 % er pris for avkastningsgaranti og 0,65 % er pris for forvaltning.

Få mest mulig ut av IPS

For å tjene mest mulig på IPS, lønner det seg å sette av skattefordelen til videre sparing. Slik velger du spareprofil

Hvis du vil påvirke pensjonssparingen din, kan du selv velge fordelingen mellom aksje- og rentefond. Dette gjør du i nettbanken, etter at du har opprettet pensjonssparingen din. Du finner mer informasjon om hva profilene inneholder og historisk avkastning her.

For deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko på sparepengene dine.

Forvaltningshonorar 0,70 prosent.

For deg som er opptatt av trygghet og avkastning og ønsker moderat risiko på sparepengene.

Forvaltningshonorar: 0,85 prosent.

For deg som er opptatt av avkastning på sparepengene og er villig til å ta en del risiko. Sparesaldoen kan svinge mye underveis i sparingen.

Forvaltningshonorar 1,00 prosent.

For deg som er opptatt av høy avkastning på sparepengene, og er villig til å ta høy risiko. Sparesaldoen svinger mye underveis i sparingen.

Forvaltningshonorar: 1,15 prosent.


Vilkår og viktig informasjon om pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Vi prøver å gjøre det enkelt å forstå produktene våre her på nettsiden, men selvfølgelig kan det være noe du ikke fant svar på likevel. Er det ord og uttrykk du lurer på hva betyr? Se ordliste på finansnorge.no.

Du kan laste ned fullstendig vilkår og viktig informasjon om pensjonssparing med skattefordel (IPS) under.


Hva lurer andre på?