Spare i fond

Å spare i fond passer for deg som vil spare langsiktig og ønsker høyere avkastning enn sparing på konto.

Mulighet for høyere avkastning enn sparing i bank.
Ingen bindingstid, kjøp og selg fond når du vil.
Spar et fast beløp hver måned eller sett inn penger når du vil.

Skap verdier av sparepengene dine

Fra det første fondet vårt ble stiftet i 1990, har våre forvaltere levert solid avkastning til våre sparekunder og vi er nå Norges nest største forvalter for personkunder.

Som fondssparer kan du forvente å få en avkastning på sparingen som er 3-6 % høyere enn du får ved sparing i bank. Det kan få sparepengene dine til å vokse raskt. I tillegg er dette en gunstig sparemåte med tanke på skatt.

I mobilbanken kan du opprette spareavtaler, endre spareavtaler og kjøpe fond. I nettbanken kan du i tillegg selge fond, bytte fond og opprette en uttaksavtale.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no


Våre anbefalte fond

ODIN Konservativ

 • 25 % aksjer og 75 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 0,70 %

Passer for deg som er forsiktig, men ønsker høyere avkastning enn du får ved banksparing.

ODIN Flex

 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,00 %

Passer for deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

ODIN Horisont

 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,25 %

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

ODIN Aksje

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,50 %

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger.


Det finnes ulike typer fond innenfor ulike bransjer og geografi. Fond kan også spesialisere seg på ulike typer bedrifter. 

Se oversikt over alle våre fond.


Ha en plan med sparingen din 

En spareavtale i fond er et godt alternativ for langsiktig sparing uansett inntekt, alder og sparemål. Minste månedlige sparebeløp er 100 kroner og du kan enkelt endre beløp i mobilbanken og nettbanken. 

Vil du kjøpe fond for et større pengebeløp kan du gjøre et engangsinnskudd i ett eller flere fond. Sett deg godt inn i de ulike fondene og kjøp fondsandeler når du selv ønsker det. 

En uttaksavtale er en smart måte å begynne å bruke av de oppsparte pengene, samtidig som du fortsetter sparingen med de pengene du ikke har behov for enda. Da selger du ikke alle andelene på samme tidspunkt, men sprer dem utover i tid etter hvert som du har bruk for pengene. 


Tips!

Ønsker du å spare i samme fond, men til ulike formål? For eksempel spare til egen pensjon og til barn. Bestill ny porteføljekonto for fond fra din innboks i nettbanken. Da klarer du å holde sparingen adskilt mellom de ulike sparemålene dine


Det finnes tre hovedtyper fond

Rentefond

Består av obligasjoner, sertfikater og bankinnskudd, og er som regel utstedt av stat, kommune, bank eller større industriselskaper. Det innebærer at man unngår kraftige kurssvingninger som kan forekomme i aksje- og kombinasjonsfond. Rentefond kan være både pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Kombinasjonsfond

Består av både aksjer og renter, og følger samme regulering og krav til åpenhet som rene rentefond og aksjefond. Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer. Det er mindre svingninger siden rentefond er en del av det. Ingen kostnader ved kjøp og salg.

Aksjefond

Du kan forvente høyere avkastning men da må du akseptere høyere risiko enn ved for eksempel vanlig banksparing, eller sparing i rentefond og kombinasjonsfond. Når du sparer i aksjefond på kort eller lang sikt er ikke pengene bundet opp. Det vil si at du disponerer pengene helt fritt i spareperioden.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no