Spare på konto
Ikon, pengesekk

Min egen sparekonto

Alle barn under 18 år kan få sin egen sparekonto. Barnet kan sette inn og ta ut penger ved behov. "Min egen sparekonto" er en del av bankpakken for barn og ungdom.

Sammen med Min egen sparekonto får barnet bankkort og mobilbanken Spink. Ungdom fra fylte 13 år kan få vanlig Mobilbank hvis de har BankID

Siden barnet disponerer kontoen helt selv, anbefaler vi at kontoen ikke benyttes til pengegaver som foreldre eller giver ikke ønsker at barnet selv skal kunne disponere. 

Lær barna dine å spare

Min egen sparekonto er en sparekonto for barn som de kan disponere helt selv. Foreldre har innsyns- og disposisjonsrett, men i tillegg disponerer barnet kontoen helt selv. Har barnet mobilbank, vil kontoen komme opp i oversikten, og barnet kan enkelt holde oversikt over hvor mye som er spart.Har barnet i tillegg bankkort, kan en enkelt opprette mikrosparing, slik at det spares et lite beløp hver gang kortet blir brukt - akkurat som for de voksne.

Priser og vilkår

2,20 %
  • Ingen gebyr på overføring fra konto
  • Ingen begrensninger på antall overføringer fra konto