Spare på konto

Boligsparing for barn

Nå kan du bidra til at barna kan få en god start når de skal kjøpe sin første bolig.
Sparingen skjer i barnets navn
Sparebeløpet må brukes til boligformål
Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år

Dette er Boligsparing for barn

Konto for barn og unge mellom 0 og 17 år, der sparingen skjer i barnets navn. Sparebeløpet må brukes til boligformål som kjøp av bolig, nedbetaling av boliglån eller overføring til BSU.

Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år og kr 300 000,- totalt (pluss oppsparte renter). 

Hovedregelen i lovverket er at begge barnets verger disponerer barnets konto.


Priser og vilkår

4,20 %
  • Bankens beste rente fra første krone
  • Sparingen skjer i barnets navn
  • Må brukes til boligformål
  • Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss oppsparte renter)
  • Boligsparing for de mellom 0-17 år

Opprettelse

Begge foreldre (eller verger) må godkjenne opprettelse av Boligsparing for barn. Er du enslig forsørger eller ønsker å disponere kontoen alene, må dette dokumenteres.

Det kan kun opprettes 1 konto pr barn.

Rente

Barnet får god rente fra første krone. Det er ingen bindingstid

Uttak

Innskudd som er gjort i inneværende år kan disponeres fritt.

Øvrig sparebeløp må brukes til boligformål.

Ved delvis uttak til annet enn boligformål, belastes et gebyr på 5 % (minimum 1.000 kroner) av uttaksbeløpet og videre sparing er ikke mulig.

Ta kontakt med banken ved uttak.

Annet

Når barnet fyller 18 år endres kontoen til BSU+


Kjekt å vite om sparing til barn

Arveavgiften ble fjernet i 2014

Det vil si at du kan gi barn og barnebarn en pengegave, uansett beløpsgrense, uten at det må rapporteres eller betales arveavgift.

Fylkesmannen

Fylkesmannen oppgave er å i vareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samlede formue over 2 G skal Fylkesmannen, iht loven, forvalte midlene. Ta kontakt med din rådgiver i banken hvis du har spørsmål rundt sparing til barn.

Lånekassen

Formue og inntekt er med på å avgjøre hvor mye studielån studenten får omgjort til stipend. For å beholde maksimalt stipend må du ikke ha nettoformue over disse beløpene:

Enslig søker

År 2021    kr 444 300,-

År 2020    kr 428 861,-

Samlet for søker og ektefelle / søker og samboer med felles barn

År 2021    kr 853 315,-

År 2020    kr 823 663,-

Formuesgrensen endres hvert år. Tall er hentet fra Lånekassen.