Kvalitetssikret husleiekontrakt

990 kroner
 • Kontraktsmalen er oppdatert og i tråd med gjeldende lovverk. 
 • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS ser over og kvalitetssikrer husleiekontrakten.
 • Nedlasting av kontrakt.
 • Redusert timepris (kr 1850,-) om du har ønske eller behov for hjelp, i tillegg til kvalitetssikringen.

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du starter utfylling av skjema i nettbanken hos oss, og vil overføres til Advokatfirmaet Legalis AS for kvalitetssikring og betaling av kontrakten. Du får mer informasjon om dette underveis i prosessen.

Gode råd for utleie og leiekontrakt

Det er viktig å inngå en god leieavtale før leieforholdet innledes. Bruk gyldig husleiekontrakt som følger husleieloven. I tillegg bør du:

 • Sjekke referanser på den som skal leie boligen.  
 • Dokumentere boligens tilstand, herunder slitasje og skader.
 • Tenke gjennom leieforholdets varighet. Skal den være tidsbestem eller tidsubestemt? 
 • Opprette en depositumskonto i banken. Leietaker bør betale depositum inn på denne før innflytting. Beløpet er vanligvis 3 eller 6 måneders husleie.  
 • Følge husleielovens regler for betaling av husleie, purring, varsel, utkastelse klausul.
 • Passe på at leietaker og du, som utleier, skriver under på overlevering av nøkler. Dette gjøres etter at leiekontrakt er underskrevet. 
 • Sjekke om du må betale skatt på utleie av boligen. Les mer på skatteetaten.no.

Så enkelt kommer du i gang

Snakk om det!

Drøft innholdet i avtalen, og bli enige om hva som skal inngå i leieforholdet.

Sett i gang

Det er utleier som må fylle ut kontrakten. Du kan lagre skjemaet underveis og gjøre avklaringer med leietaker om du trenger det.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål til Legalis før du har satt opp hele kontrakten, kan du sende inn skjemaet uten at alle felter er fylt ut. 

Leiekontrakten

Husleiekontrakten oppbevares trygt hos Advokatfirmaet Legalis AS. Du har enkel tilgang fra Mine saker på Legalis.no

En tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse når avtalt tid er ute. Leietiden må som utgangspunkt være minst 3 år, eller minst 1 år hvis det er loftsleilighet, sokkelleilighet eller bolig i tomannsbolig der utleier og leietaker bor i samme hus.

En tidsubestemt leieavtale krever saklig grunn for oppsigelse – det er ikke nok at man går dårlig overens med leietaker. I husleieavtalen kan det være lurt å innta en lovlig klausul om rett til utkastelse av leietaker dersom skyldig leie ikke blir betalt. Du som utleier kan da slippe veien om domstolene for å få leietaker kastet ut.Juridiske problemstillinger?

I tillegg til husleiekontrakten kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1850,-

Telefon Legalis

21 41 67 80

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Advokatfirmaet Legalis AS kombinerer det beste av mennesker, juridisk kompetanse og innovasjon for å gi deg den beste oppfølgingen i en ofte krevende situasjon. Advokater i Oslo, men hjelper klienter over hele landet.

Les mer på legalis.no