Brannvarslingsanlegg i landbruk

Å varsle et branntilløp tidlig er avgjørende for om mennesker, dyr og bygninger kan reddes fra en katastrofe. Vi har som mål å varsle brann tidlig og redusere antall branner. 

FG-godkjent utstyr gir 20 % rabatt på forsikringen.
Oppdager brann tidlig og slokker automatisk.
Varsler om tilløp til brann.

Viktig med riktig sikring

Mange alvorlige branner rammer landbruket hvert år, hvor både menneskeliv og dyreliv går tapt. Det viktigste du kan gjøre for å unngå at en brann starter på gården din er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. Skulle det imidlertid oppstå brann, er det helt avgjørende at du får tidlig varsel.

På grunn av det tøffe miljøet i en driftsbygning vil vanlige detektorer feile etter kort tid. Støv, fukt og ammoniakkgasser er bare noen elementer man må ta hensyn til. Derfor er det viktig at du har riktig type brannalarm.

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det blant annet krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier. Når det gjelder brannvarsling, kreves det at bygninger som huser dyr over et visst antall skal ha installert brannvarslingsanlegg. For eksempel er det krav om brannalarmanlegg dersom man har minst 30 storfe eller minst 10 hester. Brannvarslingsanlegget må også etterses og prøves jevnlig.

Icas aspirasjonsdetektor monteres i driftsbygningen og kobles til et rørsystem som festes i taket i fjøs, låve og korntørke. Avhengig av lengden på røret, borres et vist antall hull slik at luftgjennomstrømningen i røret blir riktig. I aspirasjonsdetektoren sitter det en vifte som suger luft igjennom røret. Et filter sørger for å filtrere bort støvet og en kondensflaske fjerne fuktigheten før luften går inn i detektorkammeret. 

Det skal ta maks 60 sekunder fra røyk trenger inn i enden av røret til alarmen går. 

Ved kjøring med traktor på låven eller ved spyling i fjøs eller melkerom må aspirasjonsdetektoren kobles ut for ikke å gi falsk alarm. Dette gjøres enkelt ved å trykke på en fjernkontroll som man henger i traktoren eller på nøkkelknippet.

I garasjer, våningshus og andre bygninger velger man optiske røykdetektorer eller varmedetektorer ut i fra miljøet. Selve sentralen plasseres i våningshuset. Her har man et kodetablå som viser alle alarmer og hendelser. Sirene monteres i alle bolighus og ute på veggen. I fjøset er det vanlig å montere blinklys for ikke å stresse dyrene unødvendig ved alarm.

  • Det hjelper lite om det er installert brannalarm i driftsbygninger hvis man er på tunet når alarmen går. 
  • Vårt forsikringsselskap stiller krav til at brannalarmer som brukes i landbruket skal være tilkoblet en GSM utringer som sørger for at de på gården får et varsel på mobiltelefon i tillegg.
  • Icas sitt aspirasjonsanlegg kan kobles til Sikom GSM Controller2 for å tilfredsstille dette kravet. Det vil da sendes både push-varsel og sms. 

Det er viktig å huske at også bolighuset på gården bør utstyres med brannalarmanlegg. Her kan vi anbefale Icas IQ sitt et brannalarmanlegg som er godkjent etter EN-54 standarden. Det kan enkelt tilpasses alle typer boligbygg uten å være verken fordyrende eller gå på bekostning av sikkerhet. Med dette systemet kan du få et skreddersydd brannalarmanlegg etter TEK-17, uten å trekke en eneste kabel.