Blir det mindre penger til sponsormidler og kultur?

Nei. Den nye banken vil ha 4 stiftelser som skal sikre at kapitalen som bankene har bygd opp over nesten 200 år, forblir der den er skapt. Stiftelsene og banken skal fortsatt være solide bidragsytere i lokalsamfunnet.