Hvorfor går dere sammen med en annen bank?

Vi skal fortsette å dyrke lokal tilstedeværelse, og samtidig skape en mer kundeorientert og relevant bank med de fordelene en større bank kan gi. Samtidig vil våre bedriftskunder oppleve en bank med økonomi til å bli en enda bedre støttespiller for det lokale næringslivet. I tillegg har bankene markedsområder som grenser til hverandre og er slik sett naturlige partnere.