Vil åpningstidene være de samme?

Ja, vi har ingen planer om å gjøre endringer i åpningstidene.