Vil dere fortsette å støtte gode allmennyttige formål i lokalsamfunnet?

Ja, selvfølgelig! Vi skal fortsatt være en lokal støttespiller og støtte opp om lokal verdiskaping.