ZURF

ZURF er et akseleratorprogram for selskaper med vekstambisjoner.
Programmet har som mål å skape fremtidige vekstvinnere fra regionen.

Deltagere i programmet får:

 • Eget tverrfaglig vekstteam med seniorkompetanse som jobber tett med selskapet gjennom 11 måneder
 • Det lages en egen skreddersydd vekststrategi, som er justert til team, marked og selskapets løfteevne
 • Mulighet til å gå gjennom hele forretningsmodellen med friske øyne, for å se eller utnytte potensial og nye muligheter.
 • Bruk av det aller siste i metodeverk, som de aller mest innovative selskapene i verden benytter («Sprint», «Lean start-up», «Design thinking» ++).
 • Tilgang til Agera og SpareBank 1s nettverk av forretningskontakter og potensielle partnere.
 • Tilgang til Agera og SpareBank 1s omfattende nettverk av potensielle investorer når den nye vekstplanen skal presenteres. 
 • Mulighet til å bli med på Ageras vekstprogram fase

Hvilke selskap ser vi etter?

Vi ser etter motiverte og kompetente team med et sterkt ønske om å utvikle og skalere sitt selskap. Selskapet kan være i tidlig fase, men bør ha et produkt eller tjeneste som allerede er i markedet.

Akseleratorprogrammet passer også for etablerte selskap med ambisjoner og mål om skalering og eventuell internasjonalisering.

Programmet går over en 11 måneders periode med oppstart Januar 2023.

Programmet blir tilpasset hvert enkelt selskap, men deltagerne forplikter seg til å delta på samlinger og jevnlige status-/oppfølgingsmøter annenhver uke.

Utvalgskriterier:

 • Selskapet må ha ambisjoner og vilje til videre vekst.
 • Prioritering: Selskapet, eiere og nøkkelpersoner må forplikte seg til å prioritere vekstarbeid i perioden.
 • Handlingsmyndighet: De fleste strategiske og operative beslutninger må kunne bli tatt i arbeidsgruppen – beslutningstakere må være med i møtene.
 • Selskapet bør ha et unikt produkt eller en unik ide med et tydelig verdibidrag.
 • Potensiale: Selskapet bør være i en bransje med et betydelig kommersielt potensial.
 • Fase: Selskapet bør allerede ha betalende kunder.
 • Team: nøkkelpersoner må være dyktige, dedikerte og inngi tillit.
 • Skaleringsambisjoner: Nøkkelpersoner må være offensive og være villig til å ta et markert kommersielt skritt videre. Eventuelt også ut av Norge hvis det er relevant.
 • Finansiell plan: Vi bør kunne se en realistisk plan for å finansiere videre vekst (eksisterende og nye investorer).
 • Selskapet skal ha tilhørighet til Buskerud.
 • Kompetansebidrag: Agera og øvrige lokale ressurspersoner må ha den kompetansen og erfaringen som selskapet mangler.

 SØK PLASS 

 

Kontakt oss:
Arild Aune Fallan
Forretningsutvikler bærekraft
SpareBank 1 Sørøst-Norge
Mobil:  46675142 | Kundeservice: 91502270
www.sparebank1sorost.no