Hvordan legger jeg inn fast kostnadskonto eller fordelingsnøkkel på en leverandør?

På leverandørkortet kan du legge inn fast kostnadskonto eller fordelingsnøkkel. Inngående faktura som opprettes på leverandøren vil da automatisk foreslå angitt hovedbokskonto eller fordelingsnøkkel. 

1. Gå til Utgift og Leverandør i venstremenyen. Velg den aktuelle leverandøren.

2. Scroll ned til feltet Regnskapsføring. Legg inn standard kostnadskonto eller fordelingsnøkkel for leverandøren.

3. Trykk Lagre