Hva betyr feltene i oversikten over mva-meldinger?

I oversikten over mva-meldinger, får du fortløpende informasjon om alle årets mva-terminer.


Dette betyr de ulike feltene:

 • År: Viser terminene du skal sende inn mva-meldinger for. 
 • Frist: Siste frist for å sende inn mva-melding for terminen.
 • Status: Viser om du har opprettet, sendt inn og signert mva-meldingen.
 • Betalingsstatus: Viser om du har betalt mva-oppgjøret til Skatteetaten eller ikke. Hvis du har fått utbetalt tilgodebeløp fra Skatteetaten vil det også vises her.
 • Info: Viser om det har kommet nye bilag inn i en allerede innsendt og oppgjort mva-termin.
      Nye poster: Det er ført bilag i terminen etter at mva-melding er sendt inn.
      Inneholder tidligere poster: Bruker har valgt å inkludere bilag fra en tidligere termin i denne meldingen.
 • Innsendelser: Viser alle mva-meldinger du har sendt for terminen. 
 • Beløp: Viser beløp du må betale eller har til gode.
 • Sendt dato: Viser dato for når mva-meldingen ble sendt inn.