Hva betyr feltene i oversikten over mva-meldinger?

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Mva-melding. Du får nå opp en oversikt med informasjon om alle årets mva-terminer. 

Frist: Frist for å sende inn mva-meldingen og betaling av oppgjøret for terminen. 

Status: Status på innsendelsen av mva-meldingen til Skatteetaten.

Betalingsstatus: Status på betaling av mva-oppgjøret til Skatteetaten. 

Info: Informasjonsfelt som viser om det har kommet nye bilag inn i en allerede innsendt og oppgjort mva-termin. Meldingen Nye transaksjoner betyr at det er ført bilag i terminen etter at mva-melding er sendt inn. Meldingen Inneholder tidligere transaksjoner betyr at bilag fra en tidligere termin er inkludert i denne meldingen. 

Innsendelser: Alle mva-innsendinger for terminen. 

Beløp: Viser betalbart beløp eller beløp som er tilgode.