Hva er årsregnskap?

Årsregnskap er det regnskapet alle aksjeselskap og andre regnskapspliktige bedrifter må sende inn til myndighetene hvert år. Årsregnskapet er den delen av årsoppgjøret som blir offentlig tilgjengelig. 

Hvem må levere årsregnskap?

Hovedregelen er at selskapsform og størrelse avgjør om bedriften har regnskapsplikt. Blant annet må alle aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), borettslag (BRL), boligbyggelag (BBL) og stiftelser levere årsregnskap.

Enkeltpersonforetak (ENK) har regnskapsplikt hvis de har eiendeler til en verdi på over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk. 

Se fullstendig oversikt over hvem som har regnskapsplikt hos Brønnøysundregistrene

Når må årsregnskapet være ferdig?

Årsregnskapet må gjøres ferdig og godkjennes av generalforsamlingen senest 30. juni. Frist for å sende det inn til regnskapsregisteret er 31. juli. 

Hvorfor er årsregnskapet offentlig?

Årsregnskapet offentliggjøres for at myndigheter, eiere, kunder, leverandører, investorer, arbeidssøkere og andre interessenter skal kunne gjøre seg kjent med den økonomiske statusen i bedriften. Når du søker på aktører som Proff.no, er det tallene fra årsregnskapet du får opp.

Hva inneholder årsregnskapet?

Et årsregnskap er en rapport med faste punkter som må være med:

  • Resultatregnskap (inntekter og kostnader)
  • Balanse (eiendeler, egenkapital og gjeld) 
  • Noter (kommentarer til ulike deler av regnskapet, noen er lovpålagte, andre tas med som en ekstra forklaring til regnskapstallene)

I tillegg må bedrifter som etter regnskapsloven defineres som store foretak ha med en kontantstrømoppstilling (innbetalinger og utbetalinger). Se definisjonen på små og store foretak hos Altinn.

Revisjonspliktige bedrifter må ha med en revisjonsberetning.