Factoring

Har du mye utestående, eller betaler kundene dine for sent? SpareBank 1 Factoring kan utføre fakturahåndteringen for deg og sikre deg inntil 90 % av fakturabeløpet samme dag. Gjelder også utland og eksport.

Pengene raskere inn på konto.
Mindre tid brukt på purring og oppfølging.
Online system som gir deg rapporter og oversikt.

Hva er factoring?

Factoring er enkelt - i korte trekk er det administrasjon og finansiering av dine fakturaer. 

Med factoring sender du fakturafil til SpareBank 1 Factoring og du kan motta inntil 90 % av fakturabeløpet samme dag. Resten av fakturabeløpet overføres når kunden har betalt fakturaen - minus provisjon. Du slipper selve fakturahåndteringen, men får løpende oversikt via administrasjonsverktøyet FactoLink

I løsningen kan du blant annet du se:

  • Oversikt over utestående fakturaer
  • Purring av betalinger
  • Inkassorutiner
  • Kunders betalingsevne og kredittid
Dame ved siden av blokk. illustrasjon

Kjenner du deg igjen i påstandene under?

  • Vi har god vekst
  • Vi har en relativt stor og/eller økende omsetning
  • Vi har for lite tid til administrasjon
  • Vi trekker mye på kassekreditten
  • Vi ønsker bedre likviditet
  • Vi selger på kreditt til bedrifter *
  • Vi fakturerer etter at varen/tjenesten er solgt og levert *

Er svaret JA på en eller flere av påstandene er det stor sannsynlighet for at factoring kan være en nyttig og lønnsom løsning for deg og din bedrift. 

De to siste punktene merket med * må besvares med JA for at factoring skal være aktuelt. 


Beregn din lønnsomhet

Bruk kalkulatoren på factoring.no til å se hvilken effekt factoring kan ha for din bedrift.