Avkastningsrapport

Her kan du følge utviklingen på porteføljen din.

egen pensjonskonto - god langsiktig avkastning

Andelen eiendom i pensjonssparingen økes

Fra 1. juli økte vi andelen eiendom i våre pensjonsprodukter med investeringsvalg fra ca. 5 til omlag 7,5 prosent.

Eiendom har historisk gitt god risikojustert avkastning og bidrar til god risikospredning. Over tid har eiendommene bidratt med mer enn 10 prosent årlig avkastning*. Eiendom har høyere forventet avkastning enn renter, og utgjør om lag 7,5 prosent av rente-andelen i spareprofiler med aktiv-, indeks- og miks forvaltning.

SpareBank 1 Forsikring har eid og forvaltet næringseiendom i snart 40 år. Eiendommene utgjør ca. 150 000 kvadratmeter fordelt på 12 sentralt plasserte bygg i Oslo sentrum og på Skøyen. 

Eiendommene blir forvaltet for å dekke leietakeres behov for fremtiden. I dette inngår hensynet til bærekraft som en naturlig og integrert del av virksomheten, hvor lang levetid, ombruk og reduksjon av miljøbelastning inngår som sentrale suksessfaktorer for å oppnå gode resultater over tid.
Eiendomsvirksomhetens arbeid innen miljøledelse er ISO-sertifisert og flere av eiendommene er sertifisert etter BREEM-standarden, som er en internasjonalt anerkjent standard for å oppnå stabilt gode resultater i kombinasjon med redusert miljøavtrykk innen eiendom.

* Vi minner om at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.