Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning hvor bedrifter er pålagt å spare til pensjon for de ansatte. 

Hos oss får du en pensjonsavtale som er i tråd med kravene i Obligatorisk tjenestepensjon.
Bli en mer konkurransedyktig arbeidsgiver ved å gi dine ansatte en bedre avtale enn minstekravet.
Det er enkelt og få oversikt og gjøre endringer selv, eller med hjelp av kunnskapsrike rådgivere.

Hva er OTP? 

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon, eller OTP.

Det finnes tre typer pensjon;
innskuddspensjon, hybridpensjon og ytelsespensjon.OTP-regler

To ting mange lurer på om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Hvem må ha OTP?

 • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
 • Alle bedrifter med minst en ansatt som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
 • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årsverk.

Dersom bedriften ikke oppfyller et av disse kravene er det mulig å opprette en innskuddspensjonsavtale med maks 7 % sparing fra 0-12 G. Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende. 

Hva må være med i OTP ordningen?

 • Minimum to prosent av lønn inntil 12 G skal settes av til sparing for alderspensjon. 1G = 118.620.
 • Avtalen inkluderer betalingsfritak hvis den ansatte blir arbeidsufør. Dette er pålagt.
 • I tillegg kan man velge å knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

To typer pensjonsordninger

De to mest vanlige pensjonsavtalene er:

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing.
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hybridpensjon

 • En pensjonsordning som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.
 • Dere kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Les mer om hybridpensjon

Hva er ytelsespensjon?

Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedriften til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

 

Illustrasjon: egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgiver.

Hva må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto?