Miljø og klima

Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på klima og miljø. Dette jobber vi systematisk med og stiller blant annet krav både internt i selskapet og til våre kunder. Under finner du våre retningslinjer innen miljø og klima.

Klimaregnskap

Energi- og klimaregnskap gir en oversikt over bankensklimagassutslipp. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere vårt energiforbruk og tilhørende klimagassutslipp.


Vi bruker vi 100 % fornybar energi. Her finner du vår opprinnelsesgaranti og vårt klimasertifikat.