Retningslinjer og rammeverk

Sosiale forhold

Vi tar hensyn til sosiale forhold innen bærekraft, etikk og menneskerettigheter hos våre ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig. Her finner du våre retningslinjer innen sosiale forhold.