Sosiale forhold

Vi tar hensyn til sosiale forhold innen bærekraft, etikk og menneskerettigheter hos våre ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig. Her finner du våre retningslinjer innen sosiale forhold.