Styring og kontroll

Banken har en høy etisk standard og jobber for åpenhet og gode styringsmodeller. 

Vi har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider daglig for å forebygge og avdekke svindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.