Funding

 

Fundingstrategi

SpareBank 1 Østlandet utsteder senior gjeld og ansvarlig gjeld. Utstedelsene gjøres både som offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Låneavtaler og låneprogram

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen for norske gjeldsutstedelser kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Østlandet samarbeider med SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN om et EMTN-låneprogram (Euro Medium Term Note-Programme). Dette standardiserte programmet forenkler SpareBank 1 Østlandets tilgang til internasjonale kapitalmarkeder.

EMTN-program 2021
Supplement februar 2021
EMTN-program 2020
EMTN-program 2019
EMTN-program 2018
Supplement februar 2018
EMTN-program 2017
EMTN-program 2016

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Østlandet bruker SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt til finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett. SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.


 

Lån med fast rente

Lån ISIN   Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 13/19 3,45 % NO0010698046 13.12.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 05/20 4,30 % NO0010255730 02.03.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 10/20 5,20 % NO0010575897 11.06.2020 Termsheet
Loan Agreement
Extension
Spb1 Østlandet 15/20 2,18 % NO0010741937 05.08.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/20 2,65 % NO0010716194 01.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 1,75 % NO0010730427 05.02.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 2,40 % NO0010737000 28.06.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 2,36 % NO0010740004 17.08.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/22 4,08 % NO0010674450 04.04.2022 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/22 2,30 % NO0010778913 03.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/22 4,05 % NO0010694466 18.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/23 2,21 % NO0010790298 04.04.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/23 2,00 %
NO0010805526 15.08.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/23 4,00 % NO0010695067 25.10.2023 Termsheet
Loan Agreement
Prospectus - Reg document
Prospectus - VP document
Spb1 Østlandet 18/24 2,27 % NO0010814494 22.07.2024 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/26 2,90 % NO0010758105 26.02.2026 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/27 2,66 % NO0010793268 18.05.2027 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/27 2,62 % NO0010806607 29.09.2027 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 18/19 2,99 % NO0010816614 21.02.2033 Termsheet
Loan Agreement

Lån med flytende rente

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 14/19 FRN NO0010722598 30.10.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 FRN NO0010679723 22.11.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/20 FRN NO0010755606 14.02.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010732274 16.04.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010735723 01.09.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010747611 21.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 FRN NO0010731136 19.02.2021 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/21 FRN NO0010767833 16.04.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/22 FRN NO0010782063 16.06.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/22 FRN NO0010797970 16.08.2022 Termsheet
Loan Agreement

EMTN

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
SPOLNO 0.16 05/12/20

XS1611896934

12.05.2020 Loan Agreement
SPOLNO 0.25 10/15/21 XS1749424989 15.10.2021 Loan Agreement
SPOLNO 0.37 11/03/21 XS1511807015 03.11.2021 Loan Agreement
SPOLNO 0,475 02/20/23 XS1739203344 20.02.2023 Loan Agreement
SPOLNO 0.875 03/13/23 XS1790931114 13.03.2023 Loan Agreement
SPOLNO 0.95 02/03/25 XS1759999227 03.02.2025 Loan Agreement
SPOLNO 1.325 05/18/28 XS1615060958 18.05.2028 Loan Agreement
SPOLNO 1.462 10/11/29 XS1697911557 11.10.2029 Loan Agreement
SPOLNO 1.415 12/05/30 XS1731100142 05.12.2030 Loan Agreement
SPOLNO 1.622 10/18/32 XS1752915717 18.10.2032 Loan Agreement
SPOLNO 1.63 11/09/32 XS1715328339 09.11.2032 Loan Agreement
SPOLNO 1.597 11/17/32 XS1718495192 17.11.2032 Loan Agreement
SPOLNO 1.591 01/12/33 XS1750033554 12.01.2033 Loan Agreement
SPOLNO 1.84 02/22/33 XS1778933405 22.02.2033 Loan Agreement

Ansvarlig lån

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 14/24 FRN C SUB NO0010724834 10.12.2024 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/27 FRN C SUB NO0010810088 16.11.2027 Termsheet
Loan Agreement