Formidling av lånesøknader

SpareBank 1 SMN har avtaler med fire selskap for formidling av lånesøknader. 


Formidlingsavtalen

Formidlingsavtalen gir formidler en provisjon basert på lånesøknader som resulterer i kundeforhold i SpareBank 1 SMN. Låneformidler er selv ansvarlig for rådgiving, avtaler og dialog med kunden. SpareBank 1 SMN har alt ansvar for kredittvurdering av søknader, produkter og forvaltning av låneforholdet til de som blir kunder i SpareBank 1 SMN.


Vi har avtale med følgende selskap

Moore Solutions AS
Org.nr. 992 083 808

Moore Trondheim AS
Org.nr. 914 056 500

Finanspartner AS
Org.nr. 989 278 606

Finansrådgiver 1 AS
Org.nr. 993 583 863

Kontaktperson knyttet til avtalene i SpareBank 1 SMN er Endre Jo Reite. Vi er ikke åpen for å inngå avtaler med nye låneformidlere.