Info

Vi senker rentene fra 25. mai

Vi setter ned renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng.

Dette er den tredje rentenedsettelsen på kort tid, og kommer i tillegg til de 0,85 prosentpoeng vi allerede har satt ned og effektuert.

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 25. mai. Kundene vil få melding om renteendringen i nettbank eller annen kanal. Priser for nye boliglån vil gjelde fra 14.mai. 

 Vi vil være der for våre kunder i en vanskelig periode og gjør nå boliglånet enda billigere. Vi hjelper også hver dag mange med avdragsfrihet og mellomfinansiering ved kjøp av ny bolig før salg av tidligere bolig. Dette vil vi fortsette med fremover.

Våre rådgivere jobber nå aktivt med å bistå kunder som ber om hjelp, slik at vi sammen kan finne gode løsninger. Mange har fått innvilget avdragsfrihet og vi hjelper så godt vi kan.

Spørsmålikon med bakgrunn.

Spørsmål og svar

Alle kunder som får renteendring blir varslet direkte. 

Varsel om renteendringer vil du finne i nettbanken og mobilbanken under «Meldinger», og valget «Dokumenter». Kunder som ikke benytter nettbank eller mobilbank blir varslet via ordinær postgang.

Du vil finne varsling i din nett- og mobilbank - eller brev dersom du ikke har dette.

For kunder med eksisterende lån gjelder de nye rentene fra 25. mai.
For nye lån gjelder de nye rentene fra 14. mai.

Prislistene våre vil være oppdatert med nye priser torsdag 14. mai.

Innskudds- og utlånsrenten henger nøye sammen. Derfor endrer bankene vanligvis boliglånsrenten og innskuddsrenten samtidig, både når rentene heves og når de kuttes. Finansavtaleloven krever at bankene varsler om at de reduserer renten på innskudd to måneder i forveien. Dette ville normalt ført til at boliglånsrenten også ble justert samtidig, men sett i lys av koronasituasjonen har vi likevel valgt å sette ned boliglånsrentene tidligere. Vi har nå kuttet boliglånsrentene tre ganger i løpet av kort tid, og begge disse endringene vil nå gjelde fra 25. mai på eksisterende lån.

Bankene låner i hovedsak penger i pengemarkedet og ikke fra Norges Bank. Det er dermed flere forhold enn styringsrenta som påvirker bankenes rentefastsettelse. Usikkerheten i pengemarkedet er nå høy, noe som fører til uforutsigbarhet og relativt høye lånekostnader for bankene. Dette påvirker igjen hvilke renter bankene kan gi. Vi har kuttet boliglånsrenten tre ganger i løpet av kort tid, samtidig fortsetter vi å vurdere prisene våre fortløpende. Vi er og skal som alltid være konkurransedyktige.

I denne artikkelen fra Finans Norge kan du lese mer om hvorfor det er vanskelig for bankene å fastsette utlånsrenter

Vi er opptatt av å finne gode løsninger for hver enkelt, og ber de som måtte oppleve økonomiskeutfordringer som følge av situasjonen om å ta kontakt så tidlig som mulig. Sammen kan vi se på mulige løsninger og hva som er aktuelt for hver enkelt.

Koronasituasjonen: Slik kan banken hjelpe deg

Alle kunder som har behov for avdragsfrihet, kan nå be om det på hele eller deler av lånet sitt inntil 6 måneder. Søknaden sender du enkelt gjennom nettsidene våre eller direkte i nettbanken.

Ta kontakt med oss, så ser vi sammen på hva som kan være aktuelt for deg. Vi er opptatt av å finne gode individuelle løsninger for hver enkelt.

Les mer og søk om avdragsfrihet

Priseksempel LO Førstehjemslån 85 %: -         
Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet kr. 442.889,- og du betaler totalt kr. 2.442.889,- Effektiv rente er 1,68 %.