Aksjesparekonto

Meld din interesse for Aksjesparekonto


Her er gladnyheten!

Fra 1. september 2017 lanserer vi Aksjesparekonto, og kontoen er helt gratis.

  • Du slipper å betale skatt på gevinst når du bytter mellom aksjer og fond innad i kontoen, eller selger aksjer og fond med gevinst innad i kontoen. 
  • Du kan ta ut investert beløp av kontoen og la gevinsten ligge igjen uten å skatte for det.
  • Du betaler skatt først når gevinsten flyttes ut av kontoen.

Det vil være en overgangsordning som gjør det mulig for deg å flytte eksisterende sparing i aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis over til en Aksjesparekonto uten å måtte innløse gevinst og dermed slippe skatt ved flytting.