Test

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 SMN.

Prislista viser rentesatser for nye lån og innskudd. Er du allerede kunde hos oss har du fått renteendringsbrev i nettbanken/mobilbanken. I brevet ser du hvilke priser og renter som gjelder for deg. 

Prisene på lån forutsetter at lånet kan overføres til vårt boligselskap SpareBank 1 Boligkreditt, og at lånet kvalifiserer til Utlånsforskriften. Det betyr blant annet at lånet må ligge innenfor angitt egenkapital på det aktuelle lånet, at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt, og at du må kunne tåle en renteøkning på minimum 3 prosentpoeng. I tillegg forutsettes en del andre regler, blant annet at du betaler lånet ditt til rett tid, at du bruker SpareBank 1 SMN til daglige bankgjøremål, og at du har lønns-/pensjonsinngang hos oss. 

BETALING

 • Hos oss får du både bankkort og kredittkort (forutsetter kredittvurdering og alder over 18 år).

  Du betaler 275 kroner årlig for bankkortet og får følgende tjenester gratis:

  • Varekjøp med bankkort og kredittkort i Norge og utlandet
  • Regningsbetaling fra brukskonto i nettbank, mobilbank og telefonbank
  • Reise- og avbestillingsforsikring når 50 % av reisen er betalt med kredittkortet
  • Lik PIN-kode på bankkort og kredittkort
  • Kunder under 18 år betaler ingen årsavgift
  • Kontantuttak i minibank for kunder inntil 25 år
 • Innenlands betaling fra brukskonto

  0,-

  Overføring mellom egne kontoer *

  0,-

  Tilsendt kvitteringsoblat

  15,-

  Straksbetaling

  0,-

  Bestilling av bankremisse

  80,-

  Forsendelse av dokumenter per post

  15,-

  Endring av beløpsgrense

  0,-

  Engangskode-app for innlogging i nettbank/mobilbank

  0,-

  Kodebrikke for innlogging i nettbank/mobilbank

  120,-

  * Overføring fra sparekonto ut over 12 uttak per år

  100,-

 • SEPA betaling: Betaling i EUR innenfor EU/EØS *

  30,-

  Øvrige betalinger (inkludert hastebetalinger), annen valuta

  75,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Inngående betalinger fra utlandet, i EURO og SEK

  20,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta inntil 2.000 kr

  50,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta over 2.000 kr

  100,-

  Reklamasjoner, purringer (omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg)

  400 - 600,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaks- eller e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger + utenlandske omkostninger

  100,-

  * Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker:

  • IBAN for betalinger til EU/EØS
  • Valutadokumentasjonskode
  • Delte omkostninger mellom avsender og mottaker.
  • Kunden får kreditvalutering en virkedag etter at SpareBank 1 SMN har mottatt beløpet. Pengene er disponible på kundens konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet.
 • Innenlands betaling fra brukskonto

  0,-

  Overføring mellom egne kontoer *

  0,-

  Straksbetaling

  0,-

  * Overføring fra sparekonto ut over 12 uttak per år

  100,-

 • SMS-varsling for deg under 18 år

  0,-

  SMS-varsling for deg over 18 år

  3,-

  Du kan få SMS-varsel om saldo, stoppede betalinger, ny eFaktura, lønn/trygd/pensjon inn på konto, eller innbetalinger av beløp over en bestemt størrelse.

 • Innenlands betaling

  0,-

  Overføring mellom egne konti i banken *

  0,-

  Stoppe og starte betaling

  0,-

  Spørretjenester

  4,-

  Tilsendt kvittering/oblat

  15,-

  Bestilling av kontoutskrift

  30,-

  * Overføring fra sparekonto ut over 12 uttak per år

  100,-

 • Årspris Visa bankkort med legitimasjon

  325,-

  Årspris Visa bankkort uten legitimasjon 

  275,-

  Årspris bankkort for ungdom og bankkort for barn

  0,-

  Årspris mikrokort

  150,-

  Varekjøp i Norge og utlandet *

  0,-

  Kontantuttak i butikk

  10,-

  Kontantuttak i norske minibanker for kunder inntil 25 år

  0,-

  Kontantuttak i norske minibanker for kunder over 25 år

  10,-

  Kontantuttak i utenlandske minibanker i Norge (Euronet,Forex etc)

  35,-

  Kontantuttak i utlandet *

  35,-

  Innskudd av kontanter i butikk

  0,-

  Innskudd av kontanter i SpareBank 1s innskuddsautomater **
  3 frie innskudd per måned, deretter gebyr

  25,-

  Nødkort

  1350,-

  Nødkontanter i utlandet

  850,-

  Erstatte ødelagt eller mistet bankkort

  100,-

  Erstatte ødelagt eller mistet bankkort for barn

  0,-

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Visa pluss et valutapåslag (kurspåslag) på 2 %. 

  ** Gjelder privatkunder. For bedrifter, lag og foreninger benyttes nattsafe. 

  ** Gjelder privatkunder. For bedrifter, lag og foreninger benyttes nattsafe. 

 • Årspris

  Årspris

  0,-

  Tilleggskort/ekstra kredittkort

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Kostnader ved bruk av kortet

  Varekjøp i Norge og utlandet *

  0,-

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  40,- + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet *
  NB: Noen minibanker i utlandet krever eget gebyr.

  0,-

  Overføre fra Mastercard til konto

  25,- + 1 % av beløp

  Regningsbetaling

  25,- + 1 % av beløp

  Rente

  0,-

  Nominell rente

  21,62 % p. a.

  Effektiv rente

  23,90 % p.a.

  Priseksempel: Effektiv rente 23,9%, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Totalt kredittbeløp 16.518 kr.

  Nedbetaling

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale **

  3,5 % av benyttet kreditt, minimum 250,-

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr ***

  125,-

  Purregebyr

  ihht statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0,-

  Gebyr ved papirfaktura

  45,-

  Kopi av faktura

  0,-

  Innfrielse av annet kredittkort

  0,-

  Tilleggstjenester

  Penger tilbake (1 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  10 kr per mnd

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per mnd

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes faktura hver måned

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

 • Årspris Mastercard Ung

  Årspris

  0,-

  Tilleggskort/ekstra kredittkort

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Kostnader ved bruk av Mastercard Ung

  Varekjøp i Norge og utlandet *

  0,-

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  40,- + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet *

  0,-

  Overføre fra Mastercard til konto

  25,- + 1 % av beløp

  Regningsbetaling

  25,- + 1 % av beløp

  Rente

  Nominell rente

  21,62 %

  Effektiv rente

  23,90 %

  Priseksempel: Effektiv rente 23,9%, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Totalt kredittbeløp 16.518 kr.

  Nedbetaling

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale **

  5 % av benyttet kreditt, min. 300,-

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Rente påløper fra første forfall. Minstebeløp er 5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr.

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr ***

  70,-

  Purregebyr 

  ihht statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0,-

  Gebyr ved papirfaktura

  45,-

  Kopi av faktura

  0,-

  Innfrielse av annet kredittkort

  0,-

  Tilleggstjenester

  Penger tilbake (1 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  10 kr per mnd

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per mnd

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes faktura hver måned

  Strømmetjenester

  Betaler du med Mastercard Ung for strømmetjenester som for eksempel Spotify og Netflix får du 20 % rabatt på tjenestene du abonnerer på, inntil 500 kroner per år.

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

 • Pris per betaling

  0,-

 • Pris per betaling

  0,-

 • Betaling per BrevGiro, porto kommer i tillegg

  12,-

  Tilsendt kvittering, per stk

  8,-

 • Priser for ikke-kunder i parantes

  Innløsing av giro

  75,- (150,-)

  Betaling med giroblankett

  60,- (150,-)

  Betaling med giroblankett uten mottakers konto

  75,-

  Retur av kvittering pr post

  8,-

  Utstedelse av bankremisse/gavesjekk

  100,-

  Innløsing av bankremisser og sjekker

  0,- (150,-)

  Innløsing av tredjemannssjekk trukket på annen bank

  75,-

  Overføring mellom egne konti

  15,-

  Overføring annen bank

  60,-

  Faste overføringer til annen betalingsmottaker, per overføring

  10,-

  Utskrift av bilag

  30,-

  Avslutning av konto

  30,-

 • Ordinær overførsel manuelt mottak

  350,-

  Tillegg for manglende IBAN, BIC og/eller dokumentasjonskode

  100,-

  Reklamasjoner som skyldes feil fra kunde

  400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Telefaksbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,-

  Tillegg når oppdragsgiver vil betale omkostninger i utlandet

  100,-

  Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent

 • Årspris bankkort med legitimasjon

  325,-

  Årspris bankkort uten legitimasjon

  275,-

  Kontantuttak i SpareBank 1s minibanker

  4,-

  Kontantuttak i forbindelse med varekjøp

  4,-

  Bruk av kortet ved varekjøp i Norge og utlandet

  4,-

  Elektronisk giro betalt via nettbank, mobilbank, telefonbank

  4,-

 • Elektronisk giro betalt via nettbank, mobilbank eller telefonbank der sparekonto eller flexilån blir belastet

  4,-

 • Ved innbetaling av kontanter på konto stilles beløpet til rådighet for kunden med valuteringsdag umiddelbart etter at banken har mottatt midlene. 

  Kunden får kreditvalutering en virkedag etter at SpareBank 1 SMN har mottatt beløpet (pengene er disponible på kundens konto en virkedag etter at banken har mottatt beløpet).

  Ved annen godskriving av konto er valuteringsdag for godskrivingen senest virkedagen når beløpet blir godskrevet konto.

  Valuteringsdag for belastning av konto er tidligst tidspunktet når beløpet belastes kontoen.

LÅN

 • Prisene på lån forutsetter at lånet kan overføres til vårt boligselskap SpareBank 1 Boligkreditt, og at lånet kvalifiserer til Utlånsforskriften. Det betyr blant annet at lånet må ligge innenfor angitt egenkapital på det aktuelle lånet, at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt, og at du må kunne tåle en renteøkning på minimum 3 prosentpoeng. I tillegg forutsettes en del andre regler, blant annet at du betaler lånet ditt til rett tid, at du bruker SpareBank 1 SMN til daglige bankgjøremål, og at du har lønns-/pensjonsinngang hos oss. 

 • Fra 4.000.000 kr

  Nom. rente fra 4,25 %
  Eff. rente fra 4,37 %

  Fra 2.000.000 kr - 3.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,45 %
  Eff. rente fra 4,62 %

  Under 1.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,65 %
  Eff. rente fra 4,83 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 4.000.000 kr

  Nom. rente fra 4,40 %
  Eff. rente fra 4,53 %

  Fra 2.000.000 kr - 3.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,60 %
  Eff. rente fra 4,78 %

  Under 1.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,80 %

  Eff. rente fra 4,99 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 4.000.000 kr

  Nom. rente fra 4,50 %
  Eff. rente fra 4,63 %

  Fra 2.000.000 kr - 3.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,70 %
  Eff. rente fra 4,88 %

  Under 1.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,90 %
  Eff. rente fra 5,09 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum

  Nom. rente fra 4,44 %

  Eff. rente fra 4,61 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum

  Nom. rente fra 4,34 %

  Eff. rente fra 4,51 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum, inntil 16.000.000 kroner

  Nom. rente fra 4,00 %
  Eff. rente fra 4,15 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid og etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner. 

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lån inntil 85 % av kjøpesummen, inntil 250.000 kroner

  Nom. rente fra 4,00 %
  Eff. rente fra 4,72 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 250.000 kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Inntil 16.000.000 kroner

  Nom. rente fra 5,74 %

  Provisjon (kostnad belastes byggelånet)

  0,33 % per kvartal beregnes av innvilget låneramme

  Etableringskostnad

  fra 5.000,-

  Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes. Depotgebyr 1.200 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt og tar alltid en vurdering av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum

  Nom. rente fra 3,74 %
  Eff. rente fra 3,85 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Lån inntil 85 % av kjøpesum

  Nom. rente fra 3,84 %
  Eff. rente fra 3,99 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 4.000.000 kr

  Nom. rente fra 4,25 %

  Fra 2.000.000 kr - 3.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,45 %

  Under 1.999.999 kr

  Nom. rente fra 4,65 %

  Provisjon

  0,02 % per måned beregnes av innvilget låneramme. Månedlig kapitalisering.

  Etableringskostnad

  fra 2.650,-

  Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes. Depotgebyr 1.200 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 500.000 kroner:

  3 års binding

  Nom. rente fra 4,15 %

  Eff. rente fra 4,29 %

  5 års binding

  Nom. rente fra 4,05 %

  Eff. rente fra 4,19 %

  10 års binding

  Nom. rente fra 4,15 %

  Eff. rente fra 4,29 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Endre fra flytende til fast rente

  1.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 60 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 500.000 kroner:

  3 års binding

  Nom. rente fra 4,35 %

  Eff. rente fra 4,50 %

  5 års binding

  Nom. rente fra 4,25 %

  Eff. rente fra 4,40 %

  10 års binding

  Nom. rente fra 4,35 %

  Eff. rente fra 4,50 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Endre fra flytende til fast rente

  1.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 60 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 500.000 kroner:

  3 års binding

  Nom. rente fra 4,15 %

  Eff. rente fra 4,29 %

  5 års binding

  Nom. rente fra 4,05 %

  Eff. rente fra 4,19 %

  10 års binding

  Nom. rente fra 4,15 %

  Eff. rente fra 4,29 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Endre fra flytende til fast rente

  1.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 60 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Fra 2.000.000

  Nom. rente fra 4,80 %
  Eff. rente fra 4,99 %

  Under 1.999.999

  Nom. rente fra 4,80 %
  Eff. rente fra 4,99 %

  Etableringskostnad

  fra 2.650 - 6.000,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, etableringsgebyr 2.650 kroner, depotgebyr 1.200 kroner og termingebyr 65 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • Inntil 85 % av verdigrunnlaget

  Nom. rente fra 6,74 %

  Provisjon (kostnad belastes byggelånet)

  0,33 % per kvartal beregnes av innvilget låneramme

  Etableringskostnad

  fra 5.000,-

  Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes. Depotgebyr 1.200 kroner.

  Vi vurderer din lånesøknad individuelt og tar alltid en vurdering av betjeningsevne, sikkerhet og risiko slik at vi kan tilby riktig rente.

 • I samarbeid med NTE tilbyr vi lån til kjøp av solcelleanlegg. Lånet gis med pant i bolig. Du slipper etableringsomkostninger, og betaler bare tinglysingsgebyret. 

  Lån inntil 85 % av boligens verdi

  Nom. rente fra 4,00 %
  Eff. rente fra 4,61 %

  Tinglysingsgebyr

  525,-

  Effektiv rente er beregnet med bakgrunn i et lån på 300.000 kroner med 25 års nedbetalingstid.

 • Kostnad per ny pantesikkerhet

  1.200,-

  Offentlige omkostninger:

  Tinglysing av pantedokumenter i fast eiendom

  585,-

  Tinglysing av pantedokumenter i borettslag

  480,-

  Tinglysing av pantedokumenter i løsøre (salgspant)

  1.473,-

  Tinglysing av pantedokumenter ved refinansiering (annen finansieringsinstitusjon) innenfor samme låneramme

  200,-

  Forsinket betaling:

  Terminutsettelse per gang

  450,-

  Avdragsfrihet per gang

  450,-

  Overtrekk/purregebyr:

  Overtrekksprovisjon per kvartal eller deler derav

  2 %

  Førstegangspurring

  67,-

  Inkassovarsel

  67,-

  Overføring eksternt inkassobyrå - minimum

  67,-

  Overtrekksrente

  18 %

  Forsinkelsesrente

  10,75  %

  Omkostninger ved endring av løpende lån:

  Prioritetsvikelse

  750,-

  Pantefrafall

  750,-

  Endre/bytte sikkerheter

  750,-

  Nedkvittering

  500,-

  Betalingsutsettelse, redusere avtalt terminbeløp, andre endringer på nedbetalingslån og flexilån

  450,-

 • Nominell rente

  13,4 %

  Priseksempel: Effektiv rente 13,6 %, 70.000 kr o/5 år, kostnad 25.166 kr, totalt 95.166 kr.

  Etableringsgebyr

  500,-

  Termingebyr

  0,-

  eFaktura

  0,-

  Papirfakturagebyr

  45,-

  Forbrukslån leveres av SpareBank 1 Kreditt.

 • Risikobasert nominell rente 

  fra 6.5 % til 16.5 %

  Priseksempel: Nom. rente 10,9 %, eff. rente 12,2 %, 150.000 kr. over 5 år, kostnad 48.173 kr, totalt 198.173 kr.  Etableringsgebyr

  0,-

  Termingebyr

  49,-

  eFaktura

  0,-

  Papirfaktura

  45,-

  Purregebyr

  ihht. statens satser

 • Billån

  Fra 6,70

  Effektiv rente 9,19 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 36.349 kr, totalt 186.349 kr.

  Billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  Fra 9,50

  Effektiv rente 12,48 %, 130.000 kr over 5 år, kostnad 43.167 kr, totalt 173.167 kr.

  Kaskofritt billån

  Fra 14,75 %

  Effektiv rente 18,40 %, 130.000 kr over 5 år, kostnad 64.493 kr, totalt 194.493 kr.

  Lån til elbil

  Fra 6,60

  Effektiv rente 8,91 %, 150.000 kr over 5 år, kostand 35.225 kr, totalt 185.225 kr.

 • Lån til båt under 7 meter

  Fra 9,50

  Priseksempel: Effektiv rente 10,88 %, 350.000 kr over 7 år, kostnad 143.920 kr, totalt 493.920 kr.

  Lån til båt over 7 meter

  Fra 7,35

  Priseksempel: Effektiv rente 8,27 %, 500.000 kr over 10 år, kostnad 228.519 kr, totalt 728.519 kr.

 • Lån til campingvogn og bobil

  Fra 6,70

  Effektiv rente 9,19 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 36.349 kr, totalt 186.349 kr.

 • Lån til motorsykkel

  Fra 7,40

  Effektiv rente 9,94 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 39.401 kr, totalt 189.401 kr.

  Lån til ATV og snøscooter

  Fra 7,40

  Effektiv rente 9,94 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 39.401 kr, totalt 189.401 kr.

SPARING

 • Ordinær rente

  4,75 %

  Kampanjerente første spareår:
  Du får dobbel rente hvis du ikke har hatt BSU før (verken hos oss eller i annen bank). Du må opprette kontoen i nettbanken. Renten gjelder for innskudd som du gjør i inneværende år. Fra neste år vil du få ordinær rente på hele innskuddet.

  9,50 %

  Fra 36 år endres renten automatisk til samme betingelser som på sparekonto.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Rente

  4,75 %

  Fra 36 år endres renten automatisk til samme betingelser som på sparekonto.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Opprettelse av aksjesparekonto

  0 kr

  Flytting av aksjesparekonto til oss, per fond

  0 kr

  Flytting av aksjesparekonto til oss, per aksje

  0 kr

  Årsgebyr

  0 kr

  Depotomkostning for fond følger av prisliste for SpareBank 1 Verdipapirservice AS

  0 kr

  Kjøp av fond på nett

  0 kr

  Kjøp av fond via rådgiver

  0 kr

  Kjøp og salg av aksjer

  Kurtasje 0,05 %, min. 95 kr

  Oppsigelse av konto og overføring til annen bank

  0 kr

  Overføring av fond til annen bank, per fond

  100 kr

  Overføring av aksjer til annen bank, per ISINNR

  100 kr

  Oppbevaring av verdipapirer:

  Årsavgift beregnes ut fra markedsverdi per 31.12

  Verdi under 100.000 kr

  Gratis

  100.000 - 1.000.000 kr

  250,-

  Overskytende per påbegynt million

  125,-

 • Formidlingshonorar ved digital sparing (selvbetjent):

  Fondsbeholdning 0 - 9.999 kroner

  Gratis

  Fondsbeholdning 10.000 - 999.999 kroner

  0,3 %

  Fondsbeholdning 1.000.000 - 9.999.999 kroner

  0,2 %

  Fondsbeholdning over 10 mill. kroner

  0,1 %

  Minimumskostnad per kvartal

  25 kr

  Formidlingshonorar ved betjent sparing: 

  Fondsbeholdning 0 - 9.999 kroner

  0,3 %

  Fondsbeholdning 10.000 - 999.999 kroner

  0,6 %

  Fondsbeholdning 1.000.000 - 9.999.999 kroner

  0,5 %

  Fondsbeholdning over 10 mill. kroner

  0,4 %

  Minimumskostnad per kvartal

  500 kr

  Betjent sparing inkluderer rådgivning og oppfølging fra en investeringsspesialist i banken og har en bindingstid på 180 dager. 

  Rentefond belastes med maksimalt 0,20 % i formidlingshonorar.

  På grunn av minimuskostnaden anbefaler vi ikke betjent sparing ved mindre engangsinvesteringer og spareavtaler. Ta kontakt med oss om du lurer på om betjent sparing er riktig for deg.

  Se oversikt over alle fond og priser her (pdf).

 • Rente på beløp over 50.000 kr

  1,00 %

  Rente på beløp under 50.000 kr

  0,50 %

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

  Alle rentesatser gjelder fra første krone ved passering av beløpsgrenser.

 • Rente uansett beløp

  2,75 %

  Fra 25 år endres renten automatisk til samme betingelser som på ordinær sparekonto.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Rente uansett beløp

  2,75 %

  Fra 14 år endres kontoen automatisk til sparekonto ungdom.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Rente uansett beløp

  2,75 %

 • Minsteinnskudd 25.000 kr.


   %

  Fastrente ved binding i 12 måneder

   %


  5 %

  Disse rentesatsene gjelder for innskudd inntil 10 millioner kroner. Er innskuddet over dette beløpet får den delen av innskuddet som er over 10 millioner kroner en effektiv rente på 0,3 %.

  Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 2,5 %. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Rente på beløp over 500.000 kr

  2,25 %

  Rente på beløp over 250.000 kr

  1,75 %

  Rente på beløp under 250.000 kr

  0,10 %

  12 gratis uttak, deretter 100 kroner per uttak.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

  Alle rentesatser gjelder fra første krone ved passering av beløpsgrenser.

 • Rente på beløp over 50 millioner kr

  Avtales individuelt

  Rente på beløp over 1 million kr

  3,25 %

  Rente på beløp under 1 million kr

  0,50 %

  Uttak må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Rente på beløp over 50 millioner kr 

  Avtales individuelt

  Rente på beløp over 1 million kr

  3,20 %

  Rente på beløp under 1 million kr

  0,60 %

  Uttak må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.

  Hvis du overtrekker kontoen må du betale overtrekksrente

  18 % p.a.

 • Rente

  0,10 %

  Etableringsomkostninger ved opprettelse i nettbanken

  350 kr

  Etableringsomkostninger ved opprettelse i bankkontoret

  1250 kr

 • Rente

  0,00 %

 • For de fleste kontotyper godskrives renten månedlig. Våre priser oppgis i årlig effektiv rente. Derfor vil oppgitt effektiv rente være høyere enn den nominelle renten som vises på konto. Unntakene er BSU, BSU+, Plasseringskonto pluss, Grønt innskudd og fastrente.

  Avslutning av konto koster 30 kroner. Dette gjelder ikke BSU og Depositumkonto.

 • Renten på valutakontoen er avhengig av referanserenten. Renten du får er referanserente minus 0,5 % i margin. Renten til deg som kunde blir negativ dersom referanserenten er lavere enn 0,5 %.

  Gebyr for opprettelse av valutakonto

  250 kr

VPS-TJENESTER

 • Opprettelse og endring av verdipapirkonto

  Gratis

  Overførsel av verdipapirer mellom konti per papir

  100,-

  Etablering av handels- og spørrefullmakt til megler

  150,-

  Frigivelse av verdipapir til annen megler

  100,-

 • Årsavgift beregnes ut fra markedsverdi per 31.12 

  Verdi under 100.000 kr

  Gratis

  100.000 - 1.000.000 kr

  250,-

  Overskytende per påbegynt million

  125,-

 • Bestilling av ekstra årsoppgave siste år

  Gratis

  Bestilling av årsoppgaver eldre enn siste år

  300,-

  Bestilling av andre eldre opplysninger

  Pris avtales

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no