Betalingsforsikring på lån

Har du lån til bil, båt eller andre kjøretøy? Med betalingsforsikring blir lånet nedbetalt hvis noe uforutsett skulle skje. Det gir trygghet for deg og familien.

Dekker nedbetaling av lånet hvis du blir syk.
Dekker nedbetaling av lånet hvis du blir arbeidsledig eller permittert.
Gir trygghet til deg og familien.

Kjøp betalingsforsikring

Betalingsforsikring kan du kjøpe samtidig som du søker om lån, eller du kan kjøpe det i tilknytning til et lån du allerede har hos oss.

Hva dekker betalingsforsikringen? 

Forsikringen dekker de månedlige lånekostnadene hvis du er

  • minst 50 % sykemeldt i mer enn 30 dager 
  • 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager sammenhengende

Ved kritisk sykdom eller dødsfall innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 750.000 kroner.


Renter og betingelser

  • Tilbud og pris på betalingsforsikringen får du i søknadsprosessen på lånet.
  • Betalingsforsikringen betales sammen med lånet.
  • Prisen på betalingsforsikringen utgjør 7,7 % av terminbeløpet.

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned. Betalingsforsikring leveres av AmTrust International Underwriters.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring? 

  • Du må være mellom 18 og 65 år.  
  • Du må ha vært fast ansatt eller lærling i minimum 50 % stilling i minst 6 måneder, eller selvstendig næringsdrivende. 
  • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med permittering, sykdom eller sykemelding.

Vilkår og produktinformasjon

Kjøpte du betalingsforsikring etter 1. mars 2019, er dette vilkårene som gjelder for deg.

Kjøpte du betalingsforsikring før 1. mars 2019, er dette vilkårene som gjelder for deg.


Skal du melde skade?

Hvordan du melder skade, kommer an på når du kjøpte forsikringen.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no