Oppgang i løpet av 2021


2. Bedriftene venter vekst og ansettelser

Alle de framoverskuende indeksene i Konjunkturbarometeret er høyere enn målingen i januar, og vi ser tydelig omslaget i næringslivet.

I Konjunkturbarometeret for Sør-Norge deles bedriftene inn i fire hovedkategorier: Industri, bygg og anlegg, varehandel og annet. Det siste året har vært preget av koronapandemien. Det viser også igjen i den økonomiske utviklingen til bedriftene i Konjunkturbarometeret. I alle regionene vi måler; Rogaland, Vestland, Agder og Oslo-regionen, har bedriftene hatt en svak negativ utvikling det siste året. Men den økonomiske utviklingen ble ikke så ille som bedriftene fryktet da vi spurte dem i Konjunkturbarometeret for ett år siden.

Det overordnede bildet i Konjunkturbarometeret er at bedriftene i Sør-Norge forventer at de neste tolv månedene blir preget av høyere omsetning, ansettelser, god lønnsomhet og høyere ordrereserve. På investeringssiden venter bedriftene at dagens nivå skal holde seg. Industribedriftene er mest positive (64 prosent), foran varehandel (61 prosent) og bygg og anlegg (57 prosent). Bedriftene innen andre næringer (52 prosent) er mer nøytrale til utviklingen. Et flertall av bedriftene (59 prosent) forventer vekst i årsverk.

Det er et godt tegn for sysselsettingen i Norge, men vi er fortsatt et stykke unna nivåene før koronautbruddet. For at arbeidsledigheten skal komme tilbake til mer normale nivåer, må veksten fortsette en stund.

Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2021. Presentert i en direktesending den 7. mai.

Av regionene som måles i barometeret, er det bedriftene i Rogaland som peker seg ut som mest optimistiske. Her venter et klart flertall (58 prosent) vekst det kommende året. Det er særlig omsetning, årsverk og ordrereserven som skal vokse, ifølge svarene deres. Et lignende bilde finner vi i Vestland (57 prosent positive), mens både Oslo (54 prosent) og Agder (55 prosent) er noe mindre optimistiske. Særlig Oslo-området har vært rammet av koronapandemien og nedstengninger i servicenæringen. Det kan være noe av forklaringen til at bedriftene der er mer forsiktige i forventningene.

Ellers er en interessant observasjon i dette Konjunkturbarometeret at bedriftene er mer positive til konkurrentenes utvikling fremover enn egen. Det er første gang vi ser dette, og kan tyde på at bedriftene er mer forsiktige på egne vegne enn tidligere.

Flere detaljer nedover siden.