Venter nedgang i alle næringer


Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2020. Presentasjonen ble holdt i Finansparken i Stavanger 28. mai.

2. Nedgang for alle næringer og fylker, men markerte forskjeller

Hovedkategoriene viser en hovedindeks lavere enn 50 for alle bransjer, som betyr at det er flere negative enn positive bedrifter.

Industri og bygg/anlegg er lavest på 42 prosent. Industri var på 63 prosent i forrige runde og har den største nedgangen. Varehandel er på 48 prosent. Andre bransjer (samlekategori) er på 43 prosent. Her inngår noen av delbransjene som har blitt påvirket mest og minst, herunder reiseliv, transport og offentlig sektor. Hovedindeksen for overnatting og servering har falt kraftig fra 68 til 21 prosent.

Transport og lagring har falt fra 45 til 29 prosent. Kultur og fritid har falt fra 61 til 28 prosent. Offentlig sektor er mye mindre påvirket. Der har hovedindeksen falt fra 49 til 45 prosent, og med størst nedgang i den tilbakeskuende delindeksen (54 til 38 prosent), som indikerer at mye av nedgangen er tilbakelagt. Det er små fylkesvise forskjeller og alle har hovedindeks nær 44 prosent (Oslo og Rogaland var høyest i forrige rapport).

For bedrifter med oljeeksponeringer har hovedindeksen falt mye, fra 68 prosent i januar til 40 prosent nå (bedrifter uten olje fra 56 til 45 prosent). Delindeksene tyder på at aktiviteten har holdt seg oppe, men er i ferd med å falle markert fremover. 

For de neste tre månedene er det store regionale forskjeller. Bedriftene i Agder og Vestland forventer at omsetningen blir relativt upåvirket i sommer, mens i Rogaland og særlig Stor-Oslo regner med en nedgang i omsetningen i den kommende perioden.

– Det har vært en brå nedgang for mange bedrifter, hvor kombinasjonen av koronavirus og oljeprisfall gjør at det er stor usikkerhet i tiden fremover. De oljeeksponerte bedriftene har hatt ordrereserver, men står nå foran et stort fall, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

– Vi nærmer oss bunnen, men dersom vi ser på oljebedriftene er indeksen for omsetning de neste tre månedene på veldig lave 27 prosent. Det betyr at nær tre av fire oljebedrifter venter nedgang, fortsetter Knudsen.