Fortsatt høy usikkerhet


3. Nedturen mildere enn fryktet, men usikkerheten er ikke borte

Dette Konjunkturbarometeret tar inn bedriftenes syn på fremtiden ganske nøyaktig ett år etter utbruddet av koronaviruset i Norge. Da vi spurte 600 bedrifter i Sør-Norge om deres forventninger i mai 2020, var de sterkt preget av nedstengningen av samfunnet. Hovedindeksen (andelen positive
bedrifter) var på 44 prosent og indikerte overvekt av bedrifter (56 prosent) som ventet nedgang.

Nå ser vi at, selv om året har vært svært krevende, har mange klart seg bedre enn fryktet. 48 prosent av bedriftene svarer nå at det har vært nedgang det siste året, altså noe bedre enn de ventet.

Utviklingen de neste tre og tolv månedene ser også ut til å bli positiv, selv om det er store forskjeller mellom bransjene. Noen har vært hardt rammet av smitteverntiltak i samfunnet, andre har klart seg bra.

Flertallet av bedriftene svarer likevel at de forventer vekst og utvikling. Men bedriftenes svar i dette Konjunkturbarometeret er gitt på et tidspunkt der diskusjoner om gjenåpning har preget landet (april 2021). Endringer i tiltak, vaksineplaner eller spredning av koronaviruset, vil kunne endre utviklingen.

Usikkerheten henger derfor ennå ved oss, og bedriftenes evne til å tilpasse seg skiftende tider blir viktig også i tiden som kommer.

Flere detaljer nedover siden.

Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2021. Presentert i en direktesending den 7. mai.