Høy ledighet og mange permitterte


Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2020. Presentasjonen ble holdt i Finansparken i Stavanger 28. mai.

3. Høy arbeidsledighet og mange permitterte – støttetiltakene hjelper

Koronautbruddet og smitteverntiltakene har ført til lavere aktivitet mange steder. Mange land innført kraftige støttetiltak for å dempe nedturen, både for å bedre likviditet, overføre penger til folk og bedrifter, samt lavere renter. I Norge er det gjort kraftfulle grep som summerer seg til nær 400 milliarder kroner, inkludert likviditetstiltak, om lag 13 prosent av bruttonasjonalprodukt.

I Norge har lavere aktivitet ført til mange permitterte og disse inkluderes i den offisielle statistikken over ledige.

NAVs daglige oppdatering over søknader om dagpenger på grunn av permittering har økt dramatisk siden Korona, til nær 15 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten har, av ulike årsaker, ikke steget like mye. Den ukentlige oppdateringen viser 7,1 prosent helt ledige pr. 19. mai. Det er ned fra 7,8 prosent uken før, og litt over 10 prosent på det høyeste. NAV har registrert 198.600 helt ledige. 104.100 av disse er permitterte.

– Mange er for tiden permittert og permitteringsreglene er endret. Det er derfor noe usikkert hvordan indeksen for ansatte skal tolkes. Det mest nærliggende er at den tolkes som den faste arbeidsstokken. Nivået på 47 prosent i konjunkturbarometeret kan derfor tolkes som at den faste arbeidsstokken skal noe ned de neste 12 månedene. Det innebærer at mange av de permitterte kommer tilbake, men ikke alle, og at arbeidsledigheten ikke kommer ned på nivået før koronautbruddet i løpet av denne tiden, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank, som forventer at ledigheten vil gå ned til rundt fire prosent i løpet av det neste året.