PETRO Finans 2018

Konferansen fant sted på Clarion Hotel Energy, Stavanger, 24. mai 2018.


Nye veier til lønnsomhet

Etter flere tunge år for leverandørindustrien aner vi konturene av en ny oppgang. Sentrale aktører og analytikere forventer et stigende aktivitetsnivå, og leverandørene har tro på økt ordreinngang.

Men hva med bunnlinjen? Vil leverandørene oppleve økende inntjening og marginer etter hvert som aktivitetsnivået tar seg opp? Eller har krisen endret industrien strukturelt, slik at en retur til lønnsomhet forutsetter fundamentale og omfattende endringer i forretningsmodellene?

Under årets PETRO Finans fortalte flere utvalgte aktører om hvordan de har lykkes med å gjenvinne lønnsomhet i en krevende tid.


Luis
Araujo

CEO
Aker Solutions ASA


«Aker Solutions – Shaping the future»

Inge Brigt Aarbakke

CEO
Aarbakke AS


«Styrket konkurransekraft gjennom globale leveranser»

Rolf Mikal Leknes

CEO
DeepWell AS


«Tilpasning til et marked i endring»

Morten
Walde

President og CEO
Beerenberg


«Industri 4.0 – Fra visjon til virkelighet»

Rannfrid Skjervold

VP Supply Chain
Equinor ASA 


«Forbedring gjennom samhandling og konkurranse»

Morten Mauritzen

CEO
Point Resources


«Building the Next Generation NCS Operator»

Harald Magnus Andreassen

Sjeføkonom
SpareBank 1 Markets


«Global opptur modnes, men litt mer å gå på. Norge i god fart igjen, før oljen snur opp.»

Teodor
Sveen-Nilsen

Equity Research Analyst
SpareBank 1 Markets


«Nød lærer naken kvinne å spinne»

Kyrre M. Knudsen

Sjeføkonom
SpareBank 1 SR-Bank


«Hvor høy er optimismen blant oljeservicebedriftene – og hva med lønnsomheten det neste året?»


Ikke gå glipp av arrangementer, rapporter og nyheter!


Noen høydepunkter fra SpareBank 1 SR-Banks siste konjunkturbarometer for Sør- og Vestlandet, og foredragsholdere på konferansen som deler sine forventninger til året som kommer.

Det har vært noen tøffe år i oljebransjen. Luis Arajuo, CEO i Aker Solutions, forteller om hvordan de har jobbet systematisk med å holde seg konkurransedyktige og kostnadseffektive. Selskapet opplevde en bedring i siste halvdel av 2017 med økt ordreaktivitet. 


olje- og energi ikon
Hva er PETRO Finans?

PETRO Finans er SpareBank 1 SR-Banks årlige olje- og energikonferanse. I 2018 arrangeres den for 16. gang i oljehovedstaden Stavanger.

Konferansen har utviklet seg til å bli et viktig møtested for olje- og energiindustrien. Her samles omkring 300 operatører, leverandører og investorer til oppdatering, inspirasjon og nettverksbygging.