Varehandel 2021 – Invitasjon til frokostmøter


I takt med vaksinasjonene og bedre kontroll over
koronaviruset, åpner butikker, kjøpesenter, utesteder, hoteller og restauranter igjen. Folketomme sentrumsgater fylles igjen, og en del av oss som har stått uten arbeid, er på vei tilbake.

Hva nå?

Det er stigende trender flere steder, men også usikkerhet.
Hvordan blir hverdagene etter halvannet år med pandemi og restriksjoner? Blir
alt som før eller blir det bedre?

Det er ingen ting vi heller vil enn å se mennesker som
trives i et åpent samfunn. Vi vil se butikker, kjøpesenter, utesteder, hoteller
og restauranter som kan legge koronatiltak bak seg og vokse videre.

Kanskje er det nå vi får vendepunktet?

I Varehandelsrapporten 2021 presenterer vi utviklingen i
varehandelen det siste året, både nasjonalt og lokalt. Vi ser på makrobildet og
trendene i de ulike delene av bransjen, og ikke minst deler vi tanker om hva vi
tror om veien videre for varehandelen.

I tillegg vil vi få et digitalt
innlegg fra Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia.

Corona har endret hverdagen vår drastisk. Mange av endringene som allerede
var i gang før Covid-19, har blitt forsterket av krisen, men mye endres også
underveis. Kom og hør Dorte Wimmer fortelle om endret forbrukeradferd, effekten
det har på handel og hvilke trender man bør styre etter om man vil vinne
forbrukere i den nye hverdagen.

Håper du har tid og anledning til å bli med oss denne
morgenen.