Varehandelsrapporten 2020 avholdt

Hvordan er utsiktene for varehandelsbransjen?

12. mars 2020 kommer til å gå inn  historiebøkene. Norge stengte ned. Koronapandemi, fall i oljepris og kraftig nedgang i sysselsetting og verdensøkonomien så lenge ut til å gi mørke tall for varehandelen. Folk unngikk fysiske butikker i frykt for å bli smittet av viruset, og flere ble nødt til å stenge. Resultatet ble dramatisk fall i omsetningen for detaljhandelen, bortsett fra dagligvare. Tidenes laveste rente gir likevel mer å rutte med for mange. Sparingen øker og det kan se ut til at nordmenn har overført fjorårets utenlandsforbruk til Norge i sommer. Juni og juli ser ut til å bli rekordmåneder for handel, med den sterkeste veksten SSB noensinne har registrert.

Og hva tror vi skjer framover?

Koronaviruset har en sterk påvirkning på livet i byen – både når det gjelder handel, næringsliv og hvordan folk flest bruker byen og kjøpesenter. Og hvordan ser det ut for serveringsbransjen?

Vi har tatt en kikk på tallene i de ulike handelsregionene for 2019 og sett på utviklingen så langt i 2020. Hvilke trender blir gjeldende framover?

 Her kan du laste ned Varehandelsrapporten for 2020: