Varehandelsrapporten 2019 avholdt

Hvordan er utsiktene for varehandelsbransjen?

Norge ligger helt i toppen av landende med høyest personlig forbruk i Europa. Nordmenns konsum i utlandet øker, og vi bruker mer penger på bolig, strøm og oppussing. Konkurransen blir hardere, det er salg "hele året" og mange opplever tøffe tider i varehandelen.

Fra USA leser vi om kjøpesenterdød og tomme butikker. Endringene i folks kjøpevaner dreier varehandelen bort fra fysiske butikker og over til handel via internett. Dette har også betydning for eiendomsmarkedet.

I mange år har vi presentert Varehandelsrapporten.

Hvordan har utviklingen vært siste året? Hvem lykkes og hvilke utfordringer står bransjen overfor? Vi tar pulsen på det lokale markedet, viser utvikling og trender, og tegner et bilde av hvordan vi tror markedet blir fremover.

ikon-varehandel