Et nytt framtidsbilde på norsk sokkel

Hva betyr det for din bedrift?Direktør for Energi og Maritim i SR-Bank, Stig Horsberg Eriksen, har ledet program-komitéen for PETRO Finans konferansen i en årrekke. De siste årene har konferansen handlet om hvordan kriser kan være en katalysator for kostnadsreduksjoner og omstilling. Nå mener Horsberg Eriksen bransjen er kommet til et punkt der bunnen er nådd og en ser tegn til gryende oppgang. Hva møter oss ved utgangen av krisen, og hva er framtidsperspektivene for norsk sokkel? Dette er tema for PETRO Finans 2017.

Aktørbildet på sokkelen i sterk endring

-Statoil er fortsatt den store kjempen, men de store internasjonale aktørene ser ut til å være på vei ut. For Exxon og BP er Norge blitt for lite. Europeiske energiselskaper, med flere bein å stå på, velger vekk olje og gass til fordel for andre energibærere. Nå er det andre som ser mulighetene i det norske markedet. Tidligere olje-mygger vokser seg store, og private equity investerer tungt på norsk sokkel.

Hva betyr dette for leverandørene?

Mindre aktører på sokkelen kan ha mange fordeler, mener Eriksen.

- Disse selskapene snur seg raskere og har større evne til å lytte til kreative leverandører. Nye modeller for samarbeid mellom oljeselskaper og leverandører oppstår og tidkrevende kontraktsprosesser kuttes til fordel for vinn-vinn orienterte samarbeidsformer. Det handler om å skape verdier for begge parter. Topplederne i Aker BP og Lundin skal hjelpe oss å forstå denne utviklingen.

Verdens største offshore-rederi til PETRO Finans

Store endringer har også skjedd på leverandørsiden. Noen leverandører har gått dukken, andre har blitt konsolidert inn i større enheter.

-Slik endringer vil vi se flere av, og endringstakten bare øker. Fram til nå er det nøden som har drevet fram konsolideringer, Men bransjen er i ferd med å ta inn over seg en ny fremtid som krever andre løsninger. Lars Peder Solstad som står midt i transformasjonen med å skape verdens største offshorerederi, og du møter ham på PETRO Finans.

Risikofaktorer

-Nedturen har endret oljeindustrien for alltid. Vi er blitt mer bevisst på risiko. Vi vet at vi ikke kan forvente en oljepris over 100 dollar fatet. Aktørene må ha forretningsmodeller som tar høyde for oljepriser på 50-60 dollar for å være bærekraftige. Dette handler også om teknologi – digitalisering og big data er stikkord. Samtidig øker den politiske risikoen. Fra en tverrpolitisk enighet om å støtte oljenæringen, blir flere politiske partier og samfunnsaktører stadig mer kritiske til næringen, herunder til å åpne nye leteområder. Det betyr større usikkerhet om rammevilkårene for alle vi som er involvert i oljå.

-Vi sitter ikke med fasiten, men dyktige og respekterte foredragsholdere på PETRO Finans vil gi oss ny kunnskap og innsiktsfulle analyser av den nye virkeligheten på norsk sokkel. Vi mener dette vil være relevante perspektiver å ta med seg inn i strategiarbeidet for de neste årene i enhver oljerelatert bedrift.