Konjunkturbarometer mai 2017

Vi analyserer de viktigste driverne innen næringsliv og arbeidsliv i Rogaland, Hordaland og på Agder. 600 bedrifter på Sør- og Vestlandet har svart på spørsmål om årsverk, omsetning, ordrereserve, lønnsomhet og en rekke andre forhold. Analyse og innsikt basert på svarene gir forståelse for muligheter og utfordringer i nærings- og arbeidslivet.

Hovedpunktene fra undersøkelsen viser:

• Økt optimisme

• Fra oljenedgang til oljeoppgang

• Tilnærmet like utsikter i fylkene

• Økt sysselsetting gir lavere ledighet

• Oppgang i ordrereserve - bedre lønnsomhet