Konjunkturbarometer

Optimismen øker - fortsatt fokus på konkurransekraft.

 

600 bedrifter på Sør- og Vestlandet har svart på spørsmål om årsverk, omsetning, ordrereserve, lønnsomhet og en rekke andre forhold. Svarene er analysert for å gi deg et best mulig bilde av status – og ikke minst hva vi tror om året som ligger foran.2016: Markert bedring i bedriftenes forventninger

Konjunkturbarometeret for september 2016 viser at bedriftene i Rogaland, Hordaland og Agder ser klare tegn til forbedring. Etter to år med tøffe tak og krevende omstilling, er de positive signalene sterkere enn på lenge.