Info

Konjunkturbarometer


Lavtrykk eller høytrykk?

I Konjunkturbarometeret analyserer vi hoveddrivere som er relevante for mange som leder bedrifter, og jobber og bor i Rogaland, Hordaland og Agder. Barometeret er basert på en undersøkelse blant 600 bedrifter på Sør- og Vestlandet. Både analysene og innsikten fra svarene kan gi forståelse for muligheter og utfordringer i næringsliv og arbeidsliv. Det handler om å gi næring til næringslivet. 

 Markert bedring i bedriftenes forventninger

Konjunkturbarometeret for september 2016 viser at bedriftene i Rogaland, Hordaland og Agder ser klare tegn til forbedring. Etter to år med tøffe tak og krevende omstilling, er de positive signalene sterkere enn på lenge.