Konjunkturbarometer

Vi er mer optimistiske, men hvordan blir 2017?

 

Optimismen i næringslivet vårt økte betydelig i høst, men er kampen for overlevelse over? Kan vi forvente vekst og bedret lønnsomhet i 2017? 

600 bedrifter på Sør- og Vestlandet har svart på spørsmål om årsverk, omsetning, ordrereserve, lønnsomhet og en rekke andre forhold.  Svarene er analysert for å gi deg et best mulig bilde av status – og ikke minst hva vi tror om året som ligger foran.

 

 

 2016: Markert bedring i bedriftenes forventninger

Konjunkturbarometeret for september 2016 viser at bedriftene i Rogaland, Hordaland og Agder ser klare tegn til forbedring. Etter to år med tøffe tak og krevende omstilling, er de positive signalene sterkere enn på lenge.