Info

Konjunkturbarometer


Markert bedring i bedriftenes forventninger

 Bedriftene i Rogaland, Hordaland og Agder ser klare tegn til forbedring. Etter to år med tøffe tak og krevende omstilling, er de positive signalene sterkere enn på lenge. 


Meld deg på her:

Kvinnherad

Dato: Fredag 21. oktober 2016
Tid: Kl. 11.30 - 13.30
Lunsj serveres fra kl. 11.30
Sted: Kvinnherad Næringsservice AS. Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Konjunkturbarometeret presenteres av :
Erik M. Throndsen, regionsdirektør i Hordaland