Konjunkturbarometer

Optimismen fester seg – omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen

 

600 bedrifter på Sør- og Vestlandet har svart på spørsmål om årsverk, omsetning, ordrereserve, lønnsomhet og en rekke andre forhold. Svarene er analysert for å gi deg et best mulig bilde av status – og ikke minst hva vi tror om året som ligger foran.


Optimismen fester seg 

- Mot bedre tider og en mer robust region

Konjunkturbarometeret for september 2017 viser at optimismen får feste i Rogaland, Hordaland og Agder. Bedriftene på Sørvestlandet tror på flere ansettelser, høyere omsetning og flere oppdrag.