korona ikon

Vi er her – også når det blåser

Mange bedrifter i vår region er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.


Informasjon fra banken
Sist oppdatert 24.06.2021

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Informasjon om kompensasjonsordningen for bedrifter

Statlig ordning for likviditetslån til bedrifter

Det er innført endringer i skattereglene for bedrifter som går med underskudd.

Permisjonsreglene der dager med lønnsplikt ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager.


Likviditetslån

 • Vi kan tilby nedbetalingslån med 9 måneders avdragsfrihet, og deretter betaling over 27 måneder 
 • For større bedrifter gjelder egne betingelser, kontakt din rådgiver i banken.

Budsjettmodell:

Vi har laget forslag til to budsjettmodeller som kan brukes hvis du selv ikke har et annet verktøy for likviditetsplanlegging:                                                     
Enkel budsjettmodell  og detaljert budsjettmodell.

Eventuelle endringer i kravene fra myndighetene vil kunne medføre justering i vilkårene.  


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 


Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet.
 


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 


Andre muligheter


Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån;

 • Garantiordningen gjelder lån til bedrifter som på grunn av Koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel 
 • Små og mellomstore bedrifter, definert på konsolidert nivå/konsern med:
  • færre enn 250 årsverk og har en
  • årlig omsetning under 492 millioner kroner eller
  • samlet balanse under 423 millioner kroner
 • For større kunder gjelder egne tilpasninger, les mer her
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før Koronautbruddet kom til Norge. 
 • Likviditetslån til hver bedrift skal ikke overstige det laveste av
  • To ganger lønnskostnader i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap) eller 25% av omsetning i 2019 (det høyeste av lønn eller omsetning)
  • Bedriftens beregnede likviditetsbehov
  • 50 millioner kroner (kr 150 mill for større kunder), les mer her
 • Nedbetalingstid på maksimalt 6 år
 • Lånetypen vil være tilgjengelig til 31.10.2021. 


Informasjon om kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av korona-epidemien

Statlig dekning av faste kostnader

 • Kompensasjonsordningen videreføres, les mer her
 • Ordningen er ment å dekke deler av bedriftens faste "uunngåelige kostnader" som eksempelvis husleie, forsikringer, netto rentekostnader mm
 • Vi anbefaler å sette deg godt inn i ordningen og sørge for å ha alle nødvendige dokumenter klar før du søker, for mer informasjon les her
 • Ordningen gjelder for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.
 • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
 • Les mer om søknadsfristene her
 • Les mer her

Skal du søke kostnadskompensasjon?– Slik kan bedriftene få hjelp i koronakrisen

De aller fleste bedrifter er berørt av koronautbruddet og nedstengningen av Norge. Men det finnes løsninger som kan hjelpe i den krevende tiden.

Forventer høy arbeidsledighet i over ett år på grunn av koronautbruddet

Det vil ta lang tid før arbeidsmarkedet i Norge er tilbake på nivået før koronautbruddet. For noen næringer kan endringene bli permanente.

Les mer

Disse fasene av krisen skal bedriften din gjennom

De fleste bedriftseiere kan drive butikk, men mange sliter med å se bedriftens økonomi i sammenheng med dagens unntakstilstand. Les mer om de tre stegene enhver bedriftseier bør ha tenkt gjennom.

Les mer

Korona-fallet er mindre enn fryktet: – Må ikke bli for komfortable

Aktiviteten i økonomien tar seg overraskende raskt opp etter koronautbruddet i Norge. Likevel er det all grunn til å være forsiktige fremover, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Les mer

Vi er 130.000 arbeidsledige unna normalen

Gjenåpning av landet, flere i jobb og bedring i deler av økonomien er positivt, men sjeføkonom Kyrre M. Knudsen minner om at vi fortsatt er langt unna en normal hverdag.

Les mer


Omstilling, avvikling eller konkurs

Når markedet endrer seg kan bedrifter som normalt har gått med overskudd få problemer med økonomien. Da er det viktig å skaffe seg full oversikt over situasjonen, slik at dere kan treffe gode beslutninger. 


Vi ønsker å hjelpe alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss

Vi ønsker å bidra til å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. Derfor anbefaler vi alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss om å bruke chat eller telefon.

Vi oppfordrer så mange som mulig av våre kunder å bruke digitale løsninger. Nettbanken og mobilbanken er tilgjengelig døgnet rundt. 

Har du allerede avtalt et møte kan vi gjerne ta det på telefon, hvis du heller ønsker det.

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen senere!

Ofte stilte spørsmål

Dere kan søke om gebyrfri avdragsutsettelse i tre måneder. For aksjeselskap kan dere søke her. Dersom dere har behov for tilleggskreditt i en periode anbefaler vi at du søker her

Permitterte ansatte kan meldes ut ved driftsinnskrenkninger om ikke annet er avtalt internt i bedriften, dette er i henhold til §4-3 i lov om innskuddspensjon. De kan meldes ut fra permitteringstidspunktet. Dette kan dere selv gjøre i pensjonsportalen. I denne spesielle situasjonen er det også mulig å sette lønn på arbeidstaker som 0 for en periode. Les mer om pensjon og korona her

For enkelte bedrifter som nå står i en svært krevende økonomisk situasjon kan endringer i spareprosenten være et alternativ for å redusere løpende kostnader midlertidig, endringen kan gjøres her

For at avbrudds-/driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Et virusutbrudd som resulterer i tapt/redusert omsetning anses som force majeure, hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes som hovedregel ikke av forsikringen. Slike hendelser er så store og inngripende i samfunnet at det ikke vil være mulig for forsikringsselskapene å håndtere kostnadene. Her må alle bære sine tap og det offentlige må legge til rette for næringslivet slik at flest mulig overlever.

Forsikringsselskapene opplever stor pågang. Spørsmål til reiseforsikring har vi samlet på denne nettsiden.

Mange bedrifter lurer på hvordan de skal ta betalt for tjenestene sine i disse koronatider. På vipps.no finner du gode råd og tips.