korona ikon

Vi er her – også når det blåser

Mange bedrifter i vår region er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

vennlig mann

Vi kan bidra økonomisk

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 SR-Bank følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Regjeringen innfører en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen.


Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån;

 • Garantiordningen gjelder lån til bedrifter som på grunn av Koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel 
 • Små og mellomstore bedrifter, definert på konsolidert nivå/konsern med:
  • færre enn 250 årsverk og har en
  • årlig omsetning under 492 millioner kroner eller
  • samlet balanse under 423 millioner kroner
 • For større kunder gjelder egne tilpasninger, les mer her
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før Koronautbruddet kom til Norge. 
 • Likviditetslån til hver bedrift skal ikke overstige det laveste av
  • To ganger lønnskostnader i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap) 
  • 25% av omsetning i 2019
  • Bedriftens beregnede likviditetsbehov
  • 50 millioner kroner
 • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år

 


 

Informasjon om kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av korona-epedemien - Kontantstøtten

Statlig dekning av faste kostnader
 • Staten kommer til å dekke en andel av bedriftens faste kostnader
 • Kontantstøtte på tvers av bransjer, for detaljer les mer i linken under
 • Skal i utgangspunktet komme til dekning av uunngåelige faste kostnader som husleie, forsikringer etc.
 • Gjelder for bedrifter som opplever betydelig nedgang i omsetning som følge av virusutbruddet og smitteverstiltakene
 • Omfang på ca. NOK 10-20 mrd per måned - vil avhenge hvor mange bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen
 • Gjelder i utgangspunktet for kostnadsdekning i mars, april og mai
 • Skal forvaltes gjennom Finans Norge
 • Søknadsportal for bedriftene skal være klar fra 17.april
 • Ordningen skal godkjennes av Stortinget og ESA, vi tar forbehold med hensyn til eventuelle endringer i beskrivelsen over
 • Stortinget forventes å behandle saken tirsdag 7. april

 

Video placeholder image

Om webinaret:

Du er hjertelig velkommen til å delta på vårt webinar onsdag 8.april kl. 10.00.

Her vil vi snakke mer om de statlige pakkenes betydning for næringslivet.

Deltakere:

Tore Medhus - Konserndirektør BM

Kyrre Knutsen - Sjefsøkonom

Arve Bue - Direktør SR Consulting

Marianne Bakke - Direktør SMB

Vi kan tilby


Likviditetslån

 • Nedbetalingslån med 9 måneders avdragsfrihet, og deretter betaling over 27 måneder 
 • Flytende rente p.t. 1,95 % (gjelder små og mellomstore bedrifter)
 • For større bedrifter gjelder egne betingelser, kontakt din rådgiver i banken.

Vi tar imot søknader og vurderer disse fortløpende. 

Vi har laget forslag til to budsjettmodeller som kan brukes hvis du selv ikke har et annet verktøy for likviditetsplanlegging:                                                          Enkel budsjettmodell  og detaljert budsjettmodell.

Eventuelle endringer i kravene fra myndighetene vil kunne medføre justering i vilkårene.  


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 


Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet.

I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 

info ikon

Informasjon fra banken
Sist oppdatert 08.04.2020

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Statlig ordning for likviditetslån til bedrifter

Det er innført endringer i skattereglene for bedrifter som går med underskudd.

Permisjonsreglene der dager med lønnsplikt ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager.

håndverker verktøybelte

– Slik kan bedriftene få hjelp i koronakrisen

De aller fleste bedrifter er berørt av koronautbruddet og nedstengningen av Norge. Men det finnes løsninger som kan hjelpe i den krevende tiden.

Video placeholder image

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen om utviklingen i økonomien

SpareBank 1 SR-Bank står klare til å hjelpe virksomheter med likviditetslån

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 SR-Bank følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Les mer på Ytra

Regjeringens krisefond skaper trygghet

Regjeringen har lyttet til næringslivet når de nå oppretter krisefond på totalt 100 milliarder kroner, sier Tore Medhus, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

Les mer fra konserndirektør for bedriftsmarked Tore Medhus

Slik kan bedriftene få hjelp i koronakrisen-Ytra.no

De aller fleste bedrifter er berørt av koronautbruddet og nedstengningen av Norge. Men det finnes løsninger som kan hjelpe i den krevende tiden.

Les mer fra Ytra.no

Korona-tiltakene: Viktig hjelp fra myndighetene

Effektene av koronaviruset får konsekvenser for helse, økonomi og finansmarkeder verden over. Krisepakkene fra regjeringen og Stortinget er avgjørende for å dempe konsekvensene.

Les mer på Ytra

rådgiver på kundesenter

Vi ønsker å hjelpe alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss

Vi ønsker å bidra til å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. Derfor anbefaler vi alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss om å bruke chat eller telefon.

Vi oppfordrer så mange som mulig av våre kunder å bruke digitale løsninger. Nettbanken og mobilbanken er tilgjengelig døgnet rundt. 

Har du allerede avtalt et møte kan vi gjerne ta det på telefon, hvis du heller ønsker det.

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen senere!
korona ikon

Ofte stilte spørsmål