korona ikon

Vi er her – også når det blåser

Mange bedrifter i vår region er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

Flere videoer

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank om likviditetsutfordringer

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank om feriepenger

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank om rente og valutarisiko


Informasjon om kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av korona-epidemien

Statlig dekning av faste kostnader

 • Kompensasjonsordningen er nå godkjent av ESA og de første bedriftene kan nå starte søknadsprosessen
 • Ordningen er ment å dekke deler av bedriftens faste "uunngåelige kostnader" som eksempelvis husleie, forsikringer, netto rentekostnader mm
 • Vi anbefaler å sette deg godt inn i ordningen og sørge for å ha alle nødvendige dokumenter klar før du søker, for mer informasjon og søknad les her
 • Ordningen gjelder for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning som følge av virusutbruddet og smitteverstiltakene og gjelder i utgangspunktet for kostnadsdekning i mars, april og mai
  • Man kan nå søke kostnadsdekning for mars
  • Fra 18.april kan bedrifter som fikk pålegg om stengning fra staten søke, dvs bedrifter som har minst 50% av sin aktivitet fra virksomhet som ble pålagt å stenge
  • Andre bedrifter med betydelig omsetningsfall får anledning å søke fra 20.april
  • Søknad om tilskudd skal leveres elektronisk her
  • Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden (perioden) tilskuddet skal dekke. Søknad for april kan likevel først sendes inn 15.mai.
  • Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30.juni 2020.
  • Maks kompensasjonsbeløp for bedrifter er satt til kr 30 mill, mens konsern samlet kan søke om inntil kr 80 mill
    

Skal du søke kostnadskompensasjon?

Da kan du få hjelp av autorisert regnskapsfører her.


vennlig mann

Vi kan bidra økonomisk

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 SR-Bank følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Regjeringen innfører en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen.


Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån;

 • Garantiordningen gjelder lån til bedrifter som på grunn av Koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel 
 • Små og mellomstore bedrifter, definert på konsolidert nivå/konsern med:
  • færre enn 250 årsverk og har en
  • årlig omsetning under 492 millioner kroner eller
  • samlet balanse under 423 millioner kroner
 • For større kunder gjelder egne tilpasninger, les mer her
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før Koronautbruddet kom til Norge. 
 • Likviditetslån til hver bedrift skal ikke overstige det laveste av
  • To ganger lønnskostnader i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap) eller 25% av omsetning i 2019 (det høyeste av lønn eller omsetning)
  • Bedriftens beregnede likviditetsbehov
  • 50 millioner kroner (kr 150 mill for større kunder), les mer her
 • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år
 • Lånetypen vil foreløpig være tilgjengelig ut inneværende år, altså til og med 31.12.2020

Vi kan tilby


Likviditetslån

 • Nedbetalingslån med 9 måneders avdragsfrihet, og deretter betaling over 27 måneder 
 • Flytende rente p.t. 1,95 % (gjelder små og mellomstore bedrifter)
 • For større bedrifter gjelder egne betingelser, kontakt din rådgiver i banken.

Vi tar imot søknader og vurderer disse fortløpende.

Budsjettmodell:

Vi har laget forslag til to budsjettmodeller som kan brukes hvis du selv ikke har et annet verktøy for likviditetsplanlegging:                                                     
Enkel budsjettmodell  og detaljert budsjettmodell.

Eventuelle endringer i kravene fra myndighetene vil kunne medføre justering i vilkårene.  


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 


Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet.

 


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 


Andre muligheter

Kompensasjonsordningen

 •  Statlig ordning for å hjelpe næringslivet som følge av koronasituasjonen
 •  Gjelder bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet
 • Ordningen er midlertidig og gjelder for mars, april og mai
   

Innovasjon Norge

 •  Krisetiltak for norske bedrifter
 •  Lansering av nye tjenester som følge av koronakrisen
 • Oppdatert flere av eksisterende tjenester
   

Omstilling, avvikling eller konkurs

Når markedet endrer seg kan bedrifter som normalt har gått med overskudd få problemer med økonomien. Da er det viktig å skaffe seg full oversikt over situasjonen, slik at dere kan treffe gode beslutninger. 

info ikon

Informasjon fra banken
Sist oppdatert 23.06.2020

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Informasjon om kompensasjonsordningen for bedrifter

Statlig ordning for likviditetslån til bedrifter

Det er innført endringer i skattereglene for bedrifter som går med underskudd.

Permisjonsreglene der dager med lønnsplikt ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager.


håndverker verktøybelte

– Slik kan bedriftene få hjelp i koronakrisen

De aller fleste bedrifter er berørt av koronautbruddet og nedstengningen av Norge. Men det finnes løsninger som kan hjelpe i den krevende tiden.

SpareBank 1 SR-Bank står klare til å hjelpe virksomheter med likviditetslån

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 SR-Bank følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Les mer på Ytra

Disse fasene av krisen skal bedriften din gjennom

De fleste bedriftseiere kan drive butikk, men mange sliter med å se bedriftens økonomi i sammenheng med dagens unntakstilstand. Les mer om de tre stegene enhver bedriftseier bør ha tenkt gjennom.

Les mer på Ytra

Slik kan bedriftene få hjelp i koronakrisen-Ytra.no

De aller fleste bedrifter er berørt av koronautbruddet og nedstengningen av Norge. Men det finnes løsninger som kan hjelpe i den krevende tiden.

Les mer fra Ytra.no

Korona-fallet er mindre enn fryktet: – Må ikke bli for komfortable

Aktiviteten i økonomien tar seg overraskende raskt opp etter koronautbruddet i Norge. Likevel er det all grunn til å være forsiktige fremover, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Les mer på Ytra


rådgiver på kundesenter

Vi ønsker å hjelpe alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss

Vi ønsker å bidra til å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. Derfor anbefaler vi alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss om å bruke chat eller telefon.

Vi oppfordrer så mange som mulig av våre kunder å bruke digitale løsninger. Nettbanken og mobilbanken er tilgjengelig døgnet rundt. 

Har du allerede avtalt et møte kan vi gjerne ta det på telefon, hvis du heller ønsker det.

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen senere!

korona ikon

Ofte stilte spørsmål