Hvordan søker jeg om D-nummer hos Skatteetaten?

Den raskeste måten å få etablert D-nummer er ved oppmøte på vårt bankkontor i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 i Oslo for legitimasjonskontroll. Tidspunkt må avtales i forkant. Ta med pass eller nasjonalt ID-kort (EU ID-kort), og vi vil gjennomføre legitimasjonskontroll og bekrefte rett kopi ved fremmøte.

Deretter vil vi søke om D-nummer for deg hos Skatteetaten. Dersom du ikke har anledning til å søke om D-nummer ved personlig oppmøte, må du sende oss en notarialbekreftet  kopi av pass eller nasjonalt ID-kort på mail og original pr post. Husk at kopi må være bekreftet av Notarius Publicus i deres hjemland og må være av god kvalitet da den blir lest digitalt.
 

Original sendes pr post til:
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
v/ BM Digital Portefølje
Postboks 250
4068 STAVANGER
 

Etter å ha mottatt og kontrollert dokumentasjon og bekreftet kopi av legitimasjon vil vi innkalle til videomøte for å gjennomføre legitimasjonskontroll. Merk at vi av sikkerhetshensyn må gjennomføre separate Teams-møter for hver individuell bruker som skal legitimeres. Hver invitasjon vil bli sendt til signatar, som deretter kan videresende invitasjonen til respektive brukere.

Deretter vil vi bestille D-nummer hos Skatteetaten. Skatteetaten har saksbehandlingstid for å behandle søknad om D-nummer. Vi ber derfor om at den det bestilles D-nummer for, tar kontakt med og oppgir nytt D-nummer til oss straks dette er mottatt fra Skatteetaten. Vi vil da kunne opprette «Uten BankID».

Vi gjør oppmerksom på at banken kun legger opp administrator i Nettbank Bedrift. Administratoren hos dere vil deretter kunne logge inn i nettbanken og opprette nye brukere selv.