Jeg har D-nummer som er deaktivert, hva gjør jeg?

Et deaktivert D-nummer er ikke til hinder for at du kan få påloggingsløsning «Uten BankID».