Varehandelsrapporten 2016

Hva bruker kundene pengene sine på?

Har nedgangen i oljerelaterte næringer konsekvenser for folks kjøpevaner? Og hvordan ser framtidens varehandel ut?

Varehandelsrapporten 2016 tar pulsen på det lokale markedet generelt og varehandelen spesielt. Den viser utvikling og trender, men tegner også et bilde av hvordan vi tror markedet blir fremover.

.