Gjøre forretning med utlandet

Uavhengig av hvor i verden bedriften er lokalisert finnes det løsninger tilpasset ditt behov. Våre rådgivere har spesialisert seg på utlandet, og kan hjelpe med å etablere velfungerende kontostrukturer og betalingsløsninger.

Cash Management

Skal dere betale, eller motta penger fra utlandet? Her får du hjelp til trygg og rask overføring av penger i en rekke valutasorter.

Gjennom vårt internasjonale nettverk kan vi bistå bedrifter som har behov for å etablere virksomheter utenfor Norge. Dere får tilgang til betalingstjenester og kan enkelt flytte penger mellom egne internasjonale kontoer for å optimalisere likviditetsstyringen.

Konto, betalingsløsninger og likviditesstyring

Finn din løsning her.

Konsernkonto NOK

Passer for bedrifter som ønsker et felles kontosystem for sine datterselskap og avdelinger. Løsningen er rentebesparende og gir en optimal styring av tilgjengelig kapital i bedriften.

Konsernkonto Flervaluta

Har bedriften datterselskap som importerer og eksporter varer, kan vi tilby konsernkonto flervaluta.  Bedriften kan opprette kontoer i de valutaer de mottar betalinger i og velger selv når de ønsker å veksle til NOK.

Konsernkonto Multibank

Konsernkonto Multibank passer for bedrifter som har kontoer i flere land og ønsker å samle disse i ett system. Ved hjelp av Sweeping-funksjonen i Multibank kan man automatisk samle all kapital på ett sted. Vi kan i tillegg legge til funksjoner som; Topping, Zero Balancing og Target Balancing som gir bedriften stor fleksibilitet i styring av kapitalen over landegrenser. 

Alle typer betaling

  • Til og fra konto i utenlandsk bank
  • Internasjonale transaksjoner til og fra konto i SpareBank 1 SR-Bank
  • Hjemhenting eller påfyll av kapital mellom utenlandsk konto og konto i SpareBank 1 SR-Bank
  • Single Euro Payments Area (SEPA). Gjennom SEPA-ordningen får land som ønsker å handle med Europa, felles betalingstjenester som gjør at de kan betale – og motta eurobetaling mellom europeiske land på samme måte som eurobetalinger innen eget land.

IBAN nummer finner du her. Du kan også sjekke om IBAN nummer stemmer her.


Effektivisering og arbeidskapitalstyring

Sammen kan vi finne effektive rutiner som hjelper dere å bedre likviditetenRisikostyring

Gjennom vår produktkunnskap og internasjonale nettverk kan vi hjelpe våre handelskunder med å sikre betalingene ved eksport og import.

Garantier

En bankgaranti er definert som en bindende forpliktelse hvor banken forplikter seg til å betale mottaker hvis selger ikke kan oppfylle kontraktens forpliktelser.

 

 

Dokumentinkasso

En sikker og effektiv oppgjørsform, hvor skipningsdokumenter sendes kjøpers bank, og kun blir utlevert til kjøper mot betaling av inkassobeløpet.

Remburs

Remburs er en betinget betalingsbekreftelse: kjøpers bank lover å betale selger den fakturerte varen, etter at selger har oppfylt betingelsene listet i rembursen. Dette gjøres ved å presentere alle dokumentene som er forlangt i rembursen innen de avtalte tidsfrister.