Hvordan avskriver jeg restbeløp på åpne poster?

Fra oversikten over åpne poster kan du avskrive restbeløp på posteringer. Om restbeløp er mellom -10 og 10 kroner vil systemet automatisk foreslå å kontere føringen mot hovedbokskonto 7740 - Øredifferanse. Om beløpet er større enn dette må du angi hovedbokskonto selv.

1. Gå til Regnskap og Åpne poster i menyen. 

2. Trykk på de tre prikkene til høyre for den aktuelle posten. Velg Avskriv restbeløp.


3. Velg hovedbokskonto som avskrivingen skal føres mot. Du må også legge inn mva-kode, mens beskrivelse er valgfritt.