Hvordan kan jeg oppdatere faste satser for ansatte via import?

Du kan oppdatere faste satser på alle ansatte via en Excel-mal som du laster ned fra regnskapsprogrammet, fyller ut og laster opp igjen. 

1. Gå til Lønn og Ansatte for å komme til oversikten over alle ansatte. 

2. Trykk på pila som peker ned i den grønne knappen merket Ny ansatt og velg Oppdater faste satser for alle ansatte


3. I vinduet som nå åpnes velger du Eksporter. For å hente ut Excel-malen velger du Last ned mal. La vinduet i regnskapsprogrammet stå åpent til du skal importere filen tilbake til systemet. 


4. Excel-malen har samme kolonneoppsett som når du oppdaterer faste satser i programmet. Fyll ut de nye satsene på de aktuelle ansatte, og lagre filen på din datamaskin. 


5. Gå tilbake til regnskapsprogrammet og last opp filen ved å trykke på Importer lønnsendringer i vinduet du lastet ned malen fra. 


6. Når filen er importert, kommer du til et oversiktsbilde som oppsummerer endringene i faste satser på hver enkelt ansatt. Kontroller opplysningene og trykk Fullfør for å oppdatere de faste satsene.