Næring til næringslivet

Her finner du alle arrangementer, nyheter og rapporter.


Kommende arrangementer


Her var det tomt, gitt! Men frykt ikke, det kommer flere arrangementer ut over våren, så følg med.

Ikke gå glipp av oppdateringer!


Avholdte arrangementer


Pulpit 2017 (avholdt 21. september)

PULPIT 2017 handlet om omstilling og nyskaping. I tråd med endringene i markedet, var PULPIT en naturlig og velegnet arena for å se nærmere på hva regionen vår kan produsere som resten av verden trenger. Vi ønsket å synliggjøre lokale talentfulle grundere, dyktige entreprenører og virksomheter med vekstpotensial og bidra til at Stavanger-regionen er en foretrukket region å drive business i.

PULPIT 2017 ble arrangeret av SpareBank 1 SR-Bank og Næringsforeningen. Bavaria var sponsor. Les mer på www.pulpit.no


PETRO Finans 2017 (avholdt 7. juni)

Under PETRO Finans 2017 fikk vi presentert en rekke perspektiver på fremtiden på sokkelen. Omstilling og nedgang til tross: Det er opptur i sikte for norsk olje og gass.

God omstillingsevne blant PETRO Finans deltakerne Deltakerne for PETRO Finans 2017 har i etterkant gitt oss innspill på hvilke grep deres bedrift har tatt.

•       Fokus de to siste årene har vært kostnadsreduksjon gjennom effektivisering,omorganisering og trimming av tjenestetilbudet.
•       Ca. halvparten av bedriftene viser omstilling ved å tilby NYE løsninger.
•       I tillegg vil 20 % av forventet økning blant vekstbedriftene komme fra nyesatsningsområder.
•       Hovedmønsteret i grep som vil styrke fremtidig konkurranseevnen handler om kostnadsbevissthet, nye geografiske områder og digitalisering. I tillegg vil tilgang til riktig og kompetent arbeidskraft ha en stor betydning. Tidligere saker

(oppdateres)


Rapporter

Se rapportene fra våre arrangementer.
(oppdateres)