Næring til næringslivet

Her finner du alle arrangementer, nyheter og rapporter.


PETRO Finans 2017

Omstilling og nedgang til tross: Det er opptur i sikte for norsk olje og gass. God omstillingsevne blant PETRO Finans deltakerne Deltakerne for PETRO Finans 2017 har i etterkant gitt oss innspill på hvilke grep deres bedrift har tatt.

•       Fokus de to siste årene har vært kostnadsreduksjon gjennom effektivisering,omorganisering og trimming av tjenestetilbudet.

•       Ca. halvparten av bedriftene viser omstilling ved å tilby NYE løsninger.

•       I tillegg vil 20 % av forventet økning blant vekstbedriftene komme fra nyesatsningsområder.

•       Hovedmønsteret i grep som vil styrke fremtidig konkurranseevnen handler om kostnadsbevissthet, nye geografiske områder og digitalisering. I tillegg vil tilgang til riktig og kompetent arbeidskraft ha en stor betydning. Ikke gå glipp av oppdateringer!

Optimismen øker - fortsatt fokus på konkurransekraft.