Næring til næringslivet

Her finner du alle arrangementer, nyheter og rapporter.


PULPIT//2017

Stavanger Konserthus, 21.september

 

//Hva trenger verden som vi kan lage?

PULPIT//2017 handler om omstilling og nyskaping. I tråd med endringene i markedet, vil PULPIT være en naturlig og velegnet arena for å se nærmere på hva regionen vår kan produsere som resten av verden trenger. Vi ønsker å synliggjøre lokale talentfulle grundere, dyktige entreprenører og virksomheter med vekstpotensial og bidra til at Stavanger-regionen er en foretrukket region å drive business i.

PULPIT arrangeres av SpareBank 1 SR-Bank og Næringsforeningen. Bavaria er sponsor. Les mer og se program på www.pulpit.no


PETRO Finans 2017

Under PETRO Finans 2017 fikk vi presentert en rekke perspektiver på fremtiden på sokkelen. Omstilling og nedgang til tross: Det er opptur i sikte for norsk olje og gass.

God omstillingsevne blant PETRO Finans deltakerne Deltakerne for PETRO Finans 2017 har i etterkant gitt oss innspill på hvilke grep deres bedrift har tatt.

•       Fokus de to siste årene har vært kostnadsreduksjon gjennom effektivisering,omorganisering og trimming av tjenestetilbudet.
•       Ca. halvparten av bedriftene viser omstilling ved å tilby NYE løsninger.
•       I tillegg vil 20 % av forventet økning blant vekstbedriftene komme fra nyesatsningsområder.
•       Hovedmønsteret i grep som vil styrke fremtidig konkurranseevnen handler om kostnadsbevissthet, nye geografiske områder og digitalisering. I tillegg vil tilgang til riktig og kompetent arbeidskraft ha en stor betydning. Ikke gå glipp av oppdateringer!

Optimismen øker - fortsatt fokus på konkurransekraft.