• Det er månedsgebyrene for følgende som er inkludert:

    • SpareBank 1 Regnskap
    • Driftskonto 
    • Skattetrekkskonto
    • Bankintegrasjon

    I tillegg kommer kostnader knyttet til bruk av tjenestene.