• Nei, for enkelhetsskyld får alle kunder tre konti inkludert:
    Driftskonto, Plasseringskonto Bedrift og Skattetrekkskonto.

    Det koster deg ingenting å ha disse tre kontoene. Den dagen du får ansatte er skattetrekkskontoen klar.