• Dette finner du i nettbanken under Betaling > Transaksjoner. Velg Arkiv > Melding om betaling og legg inn dato og belastningskonto.